Sökning: "leveransprecision"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet leveransprecision.

 1. 1. Ledtidsreducering genom värdeflödeskartläggning : Fallstudie på Humm Kombucha

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joel Östman; Andreas Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; förbättringsverktyg; värdeflödeskartläggning.;

  Sammanfattning : Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. LÄS MER

 2. 2. Factors Influencing the E-commerce Purchase Process of Big High Involvement Products

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ERICA DRAGON; JOHANNA TAFLIN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is growing and has grown considerably during the last two decades. It is also growing within product segments previously believed to be hard to sell over the internet, such as big high involvement products and this is calling for an exploration of the e-commerce purchase process for this product segment. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion : En fallstudie på Växjö Energi AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Erik Willstein; Mattias Castenhammar; [2018]
  Nyckelord :logistik; kraftvärmeverk; lagerhantering; biobränsle; lönsamhet; leveransprecision; avtal; kvalité.;

  Sammanfattning : Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering samt transport. Syftet med projektet är att med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. LÄS MER

 4. 4. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 5. 5. Managing the Innovation Paradox of Exploitation andExploration in R&D : Is measurement of innovation the key to promoteexploration?

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MICHELLE KARLSSON; CHARLOTTE VESTERLUND; [2018]
  Nyckelord :innovation; exploitation; exploration; organisational ambidexterity; ambidextrous leadership;

  Sammanfattning : Managing the paradox of exploitation and exploration symbolises the simultaneous pursuit devoting enough resources to exploitation to ensure short-term profits and, at the same time, enough resources to exploration to ensure future organisational viability. Previous researchadvocates that sustained organisational performance and success highly depends on the interaction of exploitation and exploration or in other words, the balancing act between change and continuity. LÄS MER