Sökning: "Leveransprecision"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Leveransprecision.

 1. 1. Ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan inom bygglogistik : Studie av TMS på Cramo

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mustafa Jaralla; Malek Saliba; [2019]
  Nyckelord :TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst; TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst;

  Sammanfattning : I delar av byggbranschen finns idag ett gemensamt problem som kan beskrivas med termen dålig framförhållning. Detta försvårar möjligheten att se bygglogistiken i ett helhetsperspektiv, både för leverantören och entreprenören, men tyvärr även för övriga aktörer inblandade i byggproduktionsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Jonas Sjölund; [2019]
  Nyckelord :bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Sammanfattning : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. LÄS MER

 3. 3. En processförbättring för ökad lagersaldosäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Ida Dalborg; [2019]
  Nyckelord :Inventory record accuracy; material planning system; lagersaldosäkerhet; lagerredovisning; materialplaneringssystem;

  Sammanfattning : Companies can satisfy their customers and stakeholders, become competitive and develop their effectiveness through effective logistic. The customers do not only request the right product andquality but also delivery precision. LÄS MER

 4. 4. Leveransstörningar i produktion : En undersökning av JM:s leveransprecision och arbetsledarnas nyttjande av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Engin Celik; Tobias Bohman; [2019]
  Nyckelord :Delivery defects; Delivery precision; Leveransstörningar; Leveransprecision; Avropssystemet; Inköpssystemet;

  Sammanfattning : Logistik- och leveransprocessen i byggsektorn har alltid varit ett problematiskt område. Till följd av att byggnadsprojekt sker i projektform och produktionen är platsbaserad blir det svårt att skapa standardiserade logistikflöden. Detta innebär att effektiva metoder måste tillämpas för att kunna uppnå en optimal logistikprocess. LÄS MER

 5. 5. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER