Sökning: "Martin Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Martin Aronsson.

 1. 1. INNE ELLER UTE? Flexicurity som lösning på en arbetsmarknad uppdelad mellan insiders och outsiders

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2019-04-18]
  Nyckelord :arbetsmarknad; flexibilitet; flexicurity; insiders; outsiders; segmentering; trygghet; Dualization; Flexicurity; Flexibility; Insiders; Labour market; Outsiders; Security;

  Sammanfattning : This thesis intends to see if countries with flexicurity have a less dualized labour market between insiders and outsiders, due to a higher balance between flexibility and security. Previous research has in various ways measured the impact of flexicurity on the labour market as well as the state of the dualization between insiders and outsiders. LÄS MER

 2. 2. Information Processing Problems : A comparative study of the Front End of new product development within radical and incremental projects

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Martin Aronsson; Karin Schrewelius; [2015]
  Nyckelord :Uncertainty; equivocality; complexity; new product development; Front End of new product development; Front End of Innovation; information processing problems; Kunskapsproblem; Informationsproblem; ny produktutveckling; osäkerhet; komplexitet; tvetydighet; innovation;

  Sammanfattning : The first phase of new product development (NPD) is today commonly referred to as the Front End (FE) of NPD. The phase has received a decent amount of attention during the recent years, nevertheless insufficient considering its ability to influence a project’s outcome. LÄS MER

 3. 3. Tvistlösning online vid konsumenttvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2014]
  Nyckelord :Online Dispute Resolution; Processrätt; Alternativ tvistlösning; Konsumenttvister;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyckelaspekter vid utformning av produktionslayout : Key aspects in the design of production layout

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Joakim Nolmark; Martin Aronsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lean inom sjukvården : en studie av motivet bakom införandet av lean samt dess effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Skogmalm; Catharina Carlqvist; [2011]
  Nyckelord :Lean; Lean Healthcare; Kaizen; organizational change; New Public Management NPM ; motivation; Lean; Lean Healthcare; Kaizen; organisationsförändring; New Public Management NPM ; motivation;

  Sammanfattning : Vården i Sverige har sedan länge kännetecknas av långa vårdköer och bristande resurser. Allt fler sjukhus och vårdcentraler däribland Brahehälsan, Hälsocentralen Akka, Akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar samt Diagnostiskt centrum på Länssjukhuset i Kalmar väljer att möta dessa problem med hjälp av ”Lean Healthcare”. LÄS MER