Sökning: "Historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet Historiebruk.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 3. 3. Minnen av spanska inbördeskriget : Minneskultur och historiebruk kring svenska Spanienfrivilliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2022]
  Nyckelord :Minnen; spanska inbördeskriget; minneskultur; historiebruk; Spanien; frivilliga;

  Sammanfattning : After the Spanish civil war broke out, thousands of international volunteers travelled to Spain to help fight the fascist forces. Among these were over five hundred Swedes, of which around a third perished. Even though they are considered heroes in Spain and in the Swedish left, they are not greatly represented in Swedish history writing. LÄS MER

 4. 4. Jaså du tänker så! : Rollspel som historiedidaktisk metod för att främja demokratiska värden genom narrativ kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Martin Lannebjer; [2022]
  Nyckelord :demokratiska värden; narrativ identitet; narrativ kompetens; interkulturella kompetens; multikulturella färdigheter; historiebruk; historiemedvetenhet; rollspel;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det vetenskapliga ämnet historia förändras och så också skolämnet historia. Skolämnet historia har idag mer fokus på att förstå historiska skeenden och händelser till skillnad från förr när fokuset låg på stoffkunskaper. LÄS MER

 5. 5. Historiebruk som historiemedvetande i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simon Juth; Tobias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Historical consciousness; History culture; Multicultural classroom; Narrative story; Swedish Schools Inspectorate; Temporal orientation; Uses of history;

  Sammanfattning : The first aim of this SAG is to present and study three different researchers: Dahl (2021),Thorp (2016) and Johansson (2012) on how the subject of the use of history can beimplemented into history teaching and evolve students' way of thinking towards a betterhistorical consciousness. The second aim of this paper is to reflect on how the term uses ofhistory can be best implemented in a multicultural classroom. LÄS MER