Den blomstertid nu kommer? : Psykoterapeuters syn på arbetet med patienter som har upplevt kristet religiöst förtryck i kristen hederskultur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att utforska psykoterapeuters syn på hur psykoterapi kan svara på lidande hos patienter som upplevt förtryck i kristen hederskultur i frikyrkliga miljöer, samt att bidra till ökad kunskap om målgruppen så att psyko­terapeutkåren bättre kan möta dessa patienter. I studien intervjuas tolv psykoterapeuter med erfarenhet av målgruppen. Studiens resultat visar att terapeuterna beskriver att patient­målgruppens gudsbilder som dualistiska, att patienternas inre konflikter innehöll en negativ självbild och rädsla. Den stora stötestenen verkade konflikten kring en laddad sexualitet vara i relation till teologi, familj och församling. Många terapeuter tyckte att det var viktigt med kulturkompetens i mötet med målgruppen, särskilt de terapeuter som hade egen kultur­kompetens. Uppsatsen ställer frågan om psykoterapeut­kårens beredskap att möta målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)