Sökning: "Adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 1032 uppsatser innehållade ordet Adaption.

 1. 1. Samhällets respons på översvämningen i Gävle : en studie om avsaknaden av flerskalig nätverksstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Wall; [2023]
  Nyckelord :governance; flood; community; adaption; flerskalig nätverksstyrning;

  Sammanfattning : Extrema skyfall till följd av klimatförändringar blir att vanligare och när de inträffar riskerar de att leda till urbana översvämningar. Den ökade frekvensen av skyfall är anledningen till att urbana översvämningar har lyfts som ett problem av svenska myndigheter och måste lösas med klimatanpassade åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Unité d'Habitation anpassat för ett nordiskt klimat : En studie i klimatanpassad arkitektur och energieffektiviseringar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Knut Hallberg; [2023]
  Nyckelord :climate adapted architecture; energy efficency measures; klimatanpassad arkitektur; energieffektiviseringar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom utbildningen Civilingenjör arkitektur inriktning husbyggnad vid Luleå tekniska universitet har fokuserat på att anpassa Le Corbusiers Unité d’Habitation till ett skandinaviskt klimat för att skapa en nära nollenergibyggnad, tänkt att placeras i Norrbotten. Unité d'Habitation är en multifunktionsbyggnad som innehåller element från den sovjetiska kollektivismen och Le Corbusiers idé var att designa en byggnad som innehöll en hel stads funktioner, såsom lägenheter, butiker, en restaurang, ett konstgalleri och ett bibliotek mm. LÄS MER

 3. 3. "It's alive!" : Hur Frankensteinberättelsen förändrats från Mary Shelleys originaltext till Mary Shelley’s Frankenstein genom tre andra filmatiseringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Simon Thonander Lindalen; [2023]
  Nyckelord :Frankenstein; Mary Shelley; Kenneth Branagh; James Whale; Terence Fisher; adaptation; Frankenstein; Mary Shelley; Kenneth Branagh; James Whale; Terence Fisher; adaption;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen jämför Mary Shelleys Frankenstein: eller den moderna Prometeus med Kenneth Branaghs film Mary Shelley’s Frankenstein från 1994. Uppsatsens syfte är att se hur vissa av förändringarna från text till film kan spåras till tidigare Frankensteinadaptioner, specifikt Frankenstein och Bride of Frankenstein (1931 respektive 1935) av James Whale, och The Curse of Frankenstein (1957) av Terence Fisher. LÄS MER

 4. 4. Grönplanens roller och innehåll: Implementering och inflytande i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Liv Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :green planning; nature-based solutions; green infrastructure; climate adaption; spatial planning; ecosystem-based adaption; climate regulation; grönplan; fysisk planering; grönplanering; naturbaserade lösningar; klimatanpassning; ekosystemtjänster; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, municipalities play a decisive part in the spatial planning due to their plan monopoly. Green infrastructure can be applied in spatial planning to reduce the effects of several societal challenges, such as loss of biodiversity and climate change. LÄS MER

 5. 5. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER