Sökning: "vad är ett tillverkningsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vad är ett tillverkningsföretag.

 1. 1. Hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :John Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Lean; nyckeltal; ledarskap; metodstyrning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal och syftar till att öka förståelsen för det metodstyrda ledarskapets betydelse. Undersökningen genomförs som en fallstudie vid en fabrik inom en global koncern. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsarbete på produktionsnivå inom svensk tillverkningsindustri

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Fröjd; Linnéa Bestjak; [2019]
  Nyckelord :Quality; Quality management; Design of experiments; Competitiveness;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats om kvalitetssäkring där syftet har varit att undersöka hur tillverkningsföretag arbetar med kvalitetsarbete inom produktion för att öka mervärde åt kund och stärka företags konkurrenskraft. För att besvara syftet har följande frågeställningar utformats: ➢Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i tillverkningsföretag? ➢Hur arbetar tillverkande företag med produktkvalitet och hur påverkar det företagets konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Development of a real-time TDABC model for production activities : A case study at a manufacturing company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Rude; Aleksandar Balicevac; [2019]
  Nyckelord :TDABC; real-time; product costing; TDABC; realtid; produktkalkylering;

  Sammanfattning : Allocating the right amount of indirect cost associated with a specific product or service offers many different options and there is no right or wrong answer to it. At the end of the day, a cost model is only as good as the organization perceives it to be. Today, an increasing number of companies are taking advantage of what the Industry 4. LÄS MER

 4. 4. Vägen till industri 4.0 – en generell modell för att utvärdera förutsättningar och hantera risker

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Johan Ryde; [2019]
  Nyckelord :Industri 4.0; supchain management; produktionsekonomi; industriell produktion; tillverkningsindustri; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, handlar om att big data börjar utnyttjas inom tillverkningsindustrin. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för tillverkningsföretag, men innebär också många risker och nya krav på företag. LÄS MER

 5. 5. Hur kan i förstå drivkrafterna till insourcing? -En kvalitativ studie baserad på tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Linnea Östergren; [2018-06-07]
  Nyckelord :Outsourcing; insourcing; transaktionskostnadsteori; institutionell teori; drivkrafter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: På senare år har affärsklimatet på den globala marknaden påverkats allt mer av omvärldsfaktorer, vilket lett till att företag börjat överväga insourcing som ett alternativ till outsourcing. Insourcing har även börjat uppmärksammas av media då det framkommit att företag ofta fattat förhastade beslut och misslyckats med outsourcing. LÄS MER