Sökning: "Förändringsmotstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Förändringsmotstånd.

 1. 1. Utmaningar vid införande av Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Helvik Nilsson; Jacob Sylvan; [2019]
  Nyckelord :robotic process automation; change management; implementering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation är en teknologi som växt fram under de senaste åren som ett framgångs- rikt sätt göra kostnadsbesparingar. Flera företag har påbörjat införanden av RPA men det är inte helt problemfritt och flera projekt misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Åhlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. LÄS MER

 3. 3. En mellanchefs roll i ett förändringsarbete : En fallstudie om hur ett förändringsarbete påverkar en mellanchef

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annakaisa Fjellborg; Matilda Haake; [2018]
  Nyckelord :change management; middle manager; change resistance; health care; förändringsarbete; mellanchef; förändringsmotstånd; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Change is a timeless phenomenon that takes place in organizations daily. Research shows that middle managers are often perceived as opponents of organizational change. On the other hand, research also shows that their role is very important for implementing change. LÄS MER

 4. 4. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
  Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER

 5. 5. Standardiserade arbetssätt : Barriäridentifiering och framläggning av riktlinjer för återimplementering av 5S

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Nina Didriksson; [2018]
  Nyckelord :5S; Cultural change; Implementation; Industry; Organizational change; The Toyota Way; 5S; Implementering; Industri; Kulturell förändring; Organisationsförändring; The Toyota Way;

  Sammanfattning : The study has the intention to identify factors that prevent Organization X from succeeding with 5S as well as establish guidelines for reimplementation of the working method. Collected materials, through qualitative methods within phenomenological research framework, demonstrate that Organization X used to have good level of 5S in the organization. LÄS MER