Sökning: "Förändringsmotstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Förändringsmotstånd.

 1. 1. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 2. 2. Digital transformations in SMEs: A low-tech perspective : Common pitfalls for low-tech SMEs and how to mitigate them

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Jenhall; Max Thormé; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; low-tech; SME; digitalization.;

  Sammanfattning : Purpose - The aim of this study is to bridge the gap regarding digital transformation challenges and common pitfalls for low-tech SMEs. In doing so, we provide a framework presenting common pitfalls in digital transformations for low-tech SMEs and five mitigation strategies to aid in avoiding them and thus, enabling a higher success rate of digital transformations. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsstyrning inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på personal-, handlings- och resultatstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Therese Direnius; Jennifer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; verksamhetsstyrning; personal- handlings- och resultatstyrning; PAR; redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen och en ökad förändringstakt i samhället ställer förändrade krav påorganisationer och deras verksamhetsstyrning. En betydande mängd yrkestitlar riskerar att försvinna, och redovisningsbranschen ligger samtidigt i topp när det gäller sannolikheten för ökad automatisering och digitalisering i en nära framtid. LÄS MER

 4. 4. Hur intern kommunikation skapar en lyckad organisationsförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Lindström; Josefin Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med ständigt föränderliga omvärldsförhållanden till följd av globalisering och teknologisk utveckling, måste organisationer allt oftare anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen. En typ av verksamheter som är exponerad för hård konkurrens och en ständig föränderlig marknad är dagligvaruhandeln. LÄS MER

 5. 5. Reflektion - vägen till en lärande organisation? : En studie om reflektionens betydelse för yrkesmässig utvecklingoch organisatoriskt lärande.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Reflection; reflective conversations; learning organization; employee-driven improvement work; committed leadership; change resistance.; Reflektion; reflekterande samtal; lärande organisation; medarbetardrivet förbättringsarbete; engagerat ledarskap; förändringsmotstånd;

  Sammanfattning : samband med att den studerade myndigheten genomgick enomorganisation där organisationsstrukturen förändrades och styrochledningsfilosofin tog en ny riktning påbörjades resan mot attbli en ”lärande organisation”. Som ett led i förändringsarbetetimplementerades en ny arbetsmetod; reflektion i vardagen (RÌV). LÄS MER