Sökning: "personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1193 uppsatser innehållade ordet personlighet.

 1. 1. Social psychological perspective on stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Haradini; Essi Tapper; [2021]
  Nyckelord :Stress; stress coping; theory of gender; determinants of health; women; Kosovo Albanian; mothers; work-home relations; Stress; stresshantering; genusteori; hälsans determinanter; kosovoalban; mamma; hem- och arbetsrelationer;

  Sammanfattning : Stress is something that affects women throughout their lives and has a huge effect on wellbeing. The negative consequences of gender inequality make it harder for women to improve their lives and be a part of the labour market because of responsibilities with children and housework. LÄS MER

 2. 2. VILKEN RELATION – NÄRA VÄNELLER KÄRLEKSINTRESSETPRIORITERAR SPELAREN I SPEL?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Byström; [2021]
  Nyckelord :kompanjon; vän; vänskap; kärleksintresse; romans; relation; arketyp; personlighet; NPC; datorspel;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på spelarens känsla av prioritering mellan olika spelkaraktärer med fokuset på valet mellan en bästa vän eller ett kärleksintresse då dessa typer av relationer är en sådan central aspekt till spelarens upplevelse. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där 10 deltagare blev uppdelade i två grupper i en kvalitativ studie där de behövde välja mellan en bästa vän eller ett kärleksintresse inom olika scenarion där den enda skillnaden mellan versionerna var vilken karaktär som var vännen eller kärleksintresset. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jimmy Holmroos; [2021]
  Nyckelord :Personlighet; förändring; missbruk; beroende; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Ett föredöme : En kvalitativ studie om vad som är viktigt för ett bra och motiverande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Felicia Norman; [2021]
  Nyckelord :Communication; Characteristics; Conflict management; Development; Reflection; Kommunikation; Egenskaper; Konflikthantering; Utveckling; Reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ledare inom olika arbetsområden arbetar för att forma en effektiv arbetsgrupp. I syftet har även ingått att undersöka huruvida ledare är medvetna om deras ledarstil och vikten av att anpassa sin ledarstil. LÄS MER

 5. 5. Sociala mediers inverkan på image och värde : En kvalitativ studie på hur kreatörer kan skapa varumärkesvärde och image via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Berg; Emma Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital flervägskommunikation har bidragit till att det blivit allt svårare för företag attdifferentiera sig på marknaden. Det beror på att publiken numera är i ständig exponeringav olika varumärken via sociala medier, vilket har haft effekt på hur varumärkesvärdeoch image skapas, kommuniceras och upplevs. LÄS MER