Sökning: "social önskvärdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden social önskvärdhet.

 1. 1. Vilka personlighetsegenskaper predicerar att en person är prosocial eller icke-prosocial?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Freja Oldeen; Blomqvist Esmeralda; [2018]
  Nyckelord :Social Value Orientation SVO ; Socioekonomisk status; Big Five; Social önskvärdhet;

  Sammanfattning : Inom psykologin har det länge varit intressant att studera personligheter för att förklara individers beteenden. Ett välstuderat beteendemönster är om personer är prosociala eller inte. Prosociala är generösa mot andra och icke-prosociala ser till sin egen vinning. LÄS MER

 2. 2. Neutralisera mera! Neutraliserade items inverkan på skönmålning vid personlighetstestning i rekryteringssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lukas Levay; Henrik Österberg; [2017]
  Nyckelord :Social Desirability Responding; SDR; Personality inventory; Personnel selection; Neutralized items; Five Factor Model; Skönmålning; Social Önskvärdhet; Personlighetstest; Rekrytering; Neutraliserade items; Femfaktormodellen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personality inventories are commonly used in companies’ personnel selection and recruitment, because they increase the predictive validity. A problem is that some jobseekers respond in a social desirable way to increase their chances of employment, which is possible since many inventories are based on self-ratings. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan Big Five, mörka triaden och social önskvärdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Larsson; Josefine Regnér; [2017]
  Nyckelord :Big Five; Mörka triaden; Subklinisk psykopati; Subklinisk narcissism; Machiavellism; Social önskvärdhet; Personlighetsmätning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ingen tidigare forskning har belyst hur social önskvärdhet som en faktor kan påverka sambanden mellan personlighetsdragen i Big Five och den mörka triaden. Den föreliggande studiens syfte är således att undersöka relationen dem emellan för att se hur tendensen att svara på ett socialt önskvärt sätt påverkar dess relationer. LÄS MER

 4. 4. "Was mich nicht umbringt macht mich stärker" Polisen & PTG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Rietz; Frida Tornberg Larsson; [2016]
  Nyckelord :Posttraumatic growth; police; threat; traumatic event.; violence; Posttraumatisk mognad; Polisen; hot; våld; traumatisk händelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether police officers who have been exposed to threats and violence in their profession have a higher degree of Posttraumatic Growth, PTG. PTG was measured in relation to threats and violence on the following parameters; psychological management, reactions which included current feelings of threat/anxiety and psychological influence. LÄS MER

 5. 5. Social Dominans Orientering, Honesty-Humility och dess effekter på lögn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Magnusson; Daniel Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :SDO; Honesty-Humility; Lögn; HEXACO; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här undersökningen avsåg svara på frågor om relationen mellan lögner, Social Dominans Orientering (SDO) och Honesty-Humility. Social önskvärdhet undersöktes också i relation med alla variabler. Metoden som valdes för den här undersökningen var webbaserade enkäter med ett bekvämlighetsurval, med 131 deltagare. LÄS MER