Sökning: "rural areas"

Visar resultat 1 - 5 av 1683 uppsatser innehållade orden rural areas.

 1. 1. Gender-based and conflict-related violence in Colombia A qualitative study of displaced women in subnormal settlements in rural areas of Florencia and their experiences of empowerment through their work in a women’s right organisation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adelina Fekaj; Sofia Calles Duarte; [2022-02-21]
  Nyckelord :Colombia; gender-based violence; displacement; women’s rights; empowerment; feminist theory; non-governmental organization;

  Sammanfattning : This paper aims to examine women’s experiences of gender-based violence as well as their conflict-related violence. The objectives of this analytical approach is to illustrate the member’s community work in a women’s rights organization called Mujeres en lucha por la paz (MLPAZ) and how the work affects the member’s opportunities to achieve empowerment in their social, economic and political life. LÄS MER

 2. 2. Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Andersson; Johan Vitéz; [2022]
  Nyckelord :: Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. LÄS MER

 3. 3. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emily Axtell Himber; [2022]
  Nyckelord :Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. LÄS MER

 4. 4. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Lovisa Niwhede; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Sammanfattning : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. LÄS MER

 5. 5. Community-led Development in Rural Areas in Sweden : Narratives Inquiry of Individuals’ Sensemaking Process and Motivations for Participation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vanessa Kasper; Gräfin Zu Castell-Castell Antonia; [2022]
  Nyckelord :Community-led development; sensemaking; motivation; narratives; sociology of organization; rural areas; Sweden;

  Sammanfattning : Rural areas across Europe have suffered severe socio- economic consequences of the financial crisis. Community-led development is a promising way of organizing for social innovation in these areas, in collaboration and independently of public actors. LÄS MER