Sökning: "inequality"

Visar resultat 1 - 5 av 969 uppsatser innehållade ordet inequality.

 1. 1. Economic Inequality, Ethnic Group Dynamics, and Domestic Terrorism : The Destructive Effects of Collectively Experienced Grievances

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Tim Gåsste; [2020]
  Nyckelord :Ethnicity; economic inequality; horizontal inequality; domestic terrorism; collective grievances; ethnic group dynamics; violent group mobilization;

  Sammanfattning : This paper studies how economic inequality between ethnic groups affects domestic terrorism. Drawing on theories concerning horizontal inequality, ethnic group dynamics, political violence, and domestic terrorism, the following hypothesis is developed: Increased economic inequality between ethnic groups increases domestic terrorism. LÄS MER

 2. 2. Inkomstojämlikhetens effekt på attityder till omfördelning : En undersökning av sambandet mellan attityder till omfördelning och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Grönlund; Filip Thelin; [2020]
  Nyckelord :Income inequality; attitudes towards redistribution; mini coefficient; The Meltzer Richard model; Inkomstojämlikhet; attityder till omfördelning; ginikoefficient; Meltzer Richard modellen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan inkomstojämlikhet och attityder till omfördelning. Attityder till omfördelning mäts genom att undersöka respondenters inställning till ett förslag om en minskning av den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Mind the gap - save lives? : A regression analysis examining how economic inequality affects violent crime, with a special focus on Latin America

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tybrandt; [2020]
  Nyckelord :Economic inequality; violent crime; income inequality; homicide; Latin America;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between economic inequality and violent crime, primarily on a global level but additionally with a special focus on Latin America. Three different regression models are used; a multiple linear regression model with cross- national data on a global level, and a multiple linear regression model with panel data as well as a fixed effects regression model with panel data for Latin America. LÄS MER

 5. 5. Colombia’s Socio-Economic Stratification System : An urbanisation policy that causes intergroup conflict?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emil Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Urbanisation; Segregation; Inequality; Social Identity; Intergroup Conflict; Peaceful Coexistence; Bogotá; Colombia; SDG 10;

  Sammanfattning : Rapid urbanisation is a global phenomenon on the rise. If managed poorly by the cities affected, it may lead to, e.g. segregation, air pollution and civil unrest. LÄS MER