Sökning: "omsorgsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet omsorgsetik.

 1. 1. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 2. 2. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 3. 3. Omsorg, undervisning och dess helhet En kvalitativ studie kring begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michelle L Krantz; Evelina Holkkola; [2020]
  Nyckelord :barn; dikotomi; förhållningssätt; förskola; förskollärare; omsorg; omsorgsetik; relationellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka spänningsfältet mellan begreppen undervisning och omsorg, beträffande hur uppdragen tolkas av förskollärare samt huruvida utrymme för närvarande mellanmänskliga möten finns, utifrån våra respondenters upplevda erfarenheter och tankar. Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 2019 och med den en förskola som är mer och mer undervisningscentrerad. LÄS MER

 4. 4. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 5. 5. Makten att beskriva. Ett kritiskt perspektiv på metadata i multimediala arkiv.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Torun Odlöw; [2019-07-05]
  Nyckelord :metadatapraktik; multimediala arkiv; omsorgsetik; användarcentrering;

  Sammanfattning : The study examines the knowledge produced by three cultural heritage resources through their respective metadata practices. It is performed with a critical perspective on descriptive metadata in multimedia, digital resources for cultural heritage. LÄS MER