Sökning: "ungdom"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet ungdom.

 1. 1. Kvinnliga fotbollsspelare med siktet inställt på en tränarroll : En jämförande kvantitativ studie om vad som motiverat kvinnliga fotbollsspelare att bli tränare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes Orellana; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga fotbollstränare; fotboll; faktorer; svårigheter; motivation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats över tid genom att jämföra två förutbestämda generationer. 1. LÄS MER

 2. 2. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER

 3. 3. Mamma till en ungdom med Asperger : En grundad teori om livssituationen för föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom/autism nivå 1

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; autism; grundad teori; stigma; moderskap; föräldraansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte undersöktes det med utgångspunkt i gruppen; mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 5. 5. Sibling warmth as a correlate of youth self-esteem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Naomi Wu; [2019]
  Nyckelord :self-esteem; family dynamics; family context; mother-youth relationship; sibling relationship; maternal warmth; maternal power assertion; maternal favoritism; självkänsla; familjedynamik; familjekontext; ungdom-föräldrarelation; syskonrelation; föräldravärme; förälders makthävdande; föräldrafavorisering;

  Sammanfattning : During adolescence, self-systems and individual perceptions of the self are changing and heavily influenced by family relationships, which are generally the first and longest lasting connections individuals experience. Thus, to understand youth development, it is imperative to investigate the family context, wherein parent-youth relationships and sibling relationships impact one another. LÄS MER