Sökning: "perception"

Visar resultat 1 - 5 av 9790 uppsatser innehållade ordet perception.

 1. 1. ’’Varför valde dem att öppna deras hjärtan till oss, om de kommer att bevilja alla flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd’’ En kvalitativ intervjustudie om syriska asylsökandes upplevelser och erfarenheter av konsekvenserna gällande tillfälliga uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rawan Alzoui; [2023-09-13]
  Nyckelord :Temporary residence permit; Newly arrived; Uncertainty; Asylum seekers; Integration; Asylum review process;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to examine the consequences of temporary residence permits, due to the more restrictive immigration policy that Sweden has witnessed during the past 7 years. The aim is also to investigate whether the type of residence permit is associated with the perceived fairness of the asylum policy from the perspective of newly arrived asylum seekers. LÄS MER

 2. 2. De avvikande sinnessjuka? Normer och förhandlingsutrymmen kring psykisk sjukdom och steriliseringar i 1930- och 40-talens Göteborg

  Master-uppsats,

  Författare :Caroline Ström Gustavsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :sterilisation; coercion; freedom; negotiation spaces; mental illness; psychiatric care;

  Sammanfattning : This essay examines the sterilisation of people with mental illness in the years 1936, 1937 and 1942 in Gothenburg. Focusing on people with mental illness, rather than the more researched so-called feeble-minded, the aim is to study the sterilisation procedure from a patient-centred perspective and thereby investigate norms, negotiation spaces and how mental illness was con- stituted from the perspective of those who were otherwise considered deviant in the emerging welfare society. LÄS MER

 3. 3. Det var verkligen som att man blev student igen när man började jobba

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Laura Paravinja; [2023-08-29]
  Nyckelord :Sjukvården; Sjuksköterskor; Arbetsmiljö; Förväntningar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine nurses with maximum of one year of work experience and their expectations of the profession during their education in comparison to their current perception of their work situation. The research questions address how newly graduated nurses perceive their work situation, how they experience workload compared to their expectations at the end of their education, and how they perceive expectations and treatment from their supervisors. LÄS MER

 4. 4. Perception of urban blue-green infrastructure during winter in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mikaela Torell; [2023-08-17]
  Nyckelord :perception; greenery; water; urban environment; recreation;

  Sammanfattning : Life in urban settlements is often associated with insufficient physical activity and continuous stress. By implementing blue-green infrastructure (BGI) consisting of parks, trees, ponds, and rain gardens, amongst others, recreational values can be provided for the residents. LÄS MER

 5. 5. Planning for heat resilience - A comparative study between Greater Gothenburg´s and Skåne´s work on heat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rebecca Johansson; [2023-08-17]
  Nyckelord :climate adaptation; heat mitigation; heat stress; urban planning;

  Sammanfattning : Due to climate change, it is expected that heat waves will be intensified and occur more frequently in Sweden; hence, heat-related risks are anticipated to increase, i.e., morbidity and mortality. Through heat mitigation strategies, risks associated with heat can be prevented. LÄS MER