Sökning: "Förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsrätt.

 1. 1. Gynnande besluts negativa rättskraft och förvaltningslagen : Konsekvenserna av att kodifiera en rättslig princip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Broborg; [2022]
  Nyckelord :negativ rättskraft; förvaltningslagen; gynnande besluts negativa rättskraft; orubblighet; allmän förvaltningsrätt; enskildes trygghet; förutsebarhet; subsidiaritet; principen om berättigade förväntningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omedelbar och allvarlig fara - En analys av prejudikat för skyddsombudsstopp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lars Öst; [2022]
  Nyckelord :Skyddsombudsstopp; Prejudikat; Covid-19; Arbetsmiljöverket; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skyddsombudens rätt att stoppa arbetet ska användas restriktivt. Samtidigt har Corona påverkat hela världen och viruset kan innebära dödlig utgång om man inte är vaccinerad. Trots att rekvisiten för rätten att stoppa arbetet torde vara uppfyllda så meddelas sällan ett förbud ifrån Arbetsmiljöverket och/eller förvaltningsdomstolarna. LÄS MER

 3. 3. Vad är mitt bästa? : En kvalitativ studie av förvaltningsrättens bedömning av barnets bästa vid upphörande av vård enligt 21 § LVU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Sollerman; Elin Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barn; LVU; Upphörande av vård enligt 21 § LVU; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur förvaltningsrätten konstruerar barnets bästa vid upphörande av vård enligt 21 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den 21 § LVU, handlar kort sammanfattat om huruvida vården om ett omhändertaget barn skall upphöra eller inte (se mer i stycke 3.1.2). LÄS MER

 4. 4. Miljö- och förvaltningsrättsligabestämmelser - Effektiva tillsammans? : I ljuset av den kommunala operativa miljötillsynen över enskilda (små) avlopp

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Josefin Sundin; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; enskilda avlopp; operativ tillsyn; kommunal tillsyn; ramvattendirektivet; miljöbalken;

  Sammanfattning : Water is one of our most important natural resources and access to clean water is a matter forboth current and future generations. During the past decades, overexploitation, pollution, andclimate change has led to serious consequences in the water section around the world. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet genom åsiktsframförande och uppgiftslämnande i sin LVU-process : En jämförelse mellan gällande rätt och tillämpningen av den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lagneborg; [2022]
  Nyckelord :LVU; barn; åsikt; uppgift; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt;

  Sammanfattning : In cases where a child's guardian's actions entail a significant risk of the child's health or development being harmed, the public may in certain cases forcibly care for the child. In these cases, it is no longer the guardians who decide what is best for the child, but that responsibility has been taken over by the public. LÄS MER