Sökning: "Förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsrätt.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. Sannolik homosexualitet - En kvantitativ analys av migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar av sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gottfrid Jansson; [2020]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Förvaltningsrätt; Bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbeslut och anställningsavtal i staten - Konflikter i skärningspunkten mellan förvaltningsrätt och civilrätt.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Sjöbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Miljöhänsyn vid offentlig upphandling - En analys av reglernas förenlighet med dess ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Olsson; [2020]
  Nyckelord :Miljöhänsyn; LOU; miljökrav; ändamål; EU; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett verktyg som har stor påverkan på marknaden på grund av dess stora köpkraft. EU vill använda den offentliga upphandlingen för att kunna uppnå en grön offentlig upphandling. EU antog 2010 en strategi som kallas för Europa 2020-strategin. Med den strategin bestämde sig EU för att uppnå vissa klimatmål. LÄS MER

 5. 5. Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; migrationsrätt; kvalificerade säkerhetsärenden; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. LÄS MER