Sökning: "technology acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 709 uppsatser innehållade orden technology acceptance.

 1. 1. Interaction Design for Remote Control of Military Unmanned Ground Vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Diana Saleh; [2021]
  Nyckelord :Human Robot Interaction HRI ; Design; Unmanned Ground Vehicles UGV ; Autonomous Systems; Human Computer Interaction HCI ; Information Systems; Interaction Design; User Experience UX ; Unmanned Vehicles UV ; Autonomous Vehicles; Interactive Systems; User Interface UI ; Research Through Design; Military; Teleoperation; Swedish Armed Forces;

  Sammanfattning : The fast technology development for military unmanned ground vehicles (UGVs) has led to a considerable demand to explore the soldier’s role in an interactive UGV system. This thesis explores how to design interactive systems for UGVs for infantry soldiers in the Swedish Armed Force. LÄS MER

 2. 2. Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas : En kvalitativ studie om att använda och lära sig använda en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Holly Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Canvas; learning management system; LMS; technology acceptance; TAM; learning; transformative learning; thematic analysis; interview study; drive; Canvas; digital lärplattform; LMS; accepterande av teknik; TAM; lärande; transformativt lärande; tematisk analys; intervjustudie; drivkrafter;

  Sammanfattning : Den digitala lärplattformen Canvas introducerades på Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) 2016. De flesta lärare började använda plattformen 2017, men övergången till ett nytt system har sina svårigheter. LÄS MER

 3. 3. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 4. 4. How downside aspects of new e-banking technology can influence consumers

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Masoome Abikari; [2021]
  Nyckelord :new e-banking technology; UTAUT; negative emotions; perceived risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether consumers’ negative emotions (loss and deterrence emotions) toward new e-banking technology influence their behavioral intention to adopt new emerging e-banking technology. This thesis tries to integrate the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) with emotion as a non-cognitive factor and perceived risk as a well-known influential factor in the banking context. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av brandskyddsarbete i kulturskyddade kyrkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Simon Andersson; Rasmus Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; Brandsäkerhet; Kulturskyddad; Kulturbyggnad; Kulturminne; Kulturbevarande; Kyrka; Kulturmiljölag; Lag om skydd mot olyckor; Målkonflikt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden holds the cultural value of its churches in a very high regard in comparison to other European countries. Despite being an invaluable cultural treasure conflicts do occasionally emerge between those who strive for preserving the cultural value and those who are charged with establishing fire safety in society. LÄS MER