Sökning: "Heléne Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Heléne Carlsson.

 1. 1. En retrospektiv studie av elitgolfspelares upplevelser av karriärövergången från junior till senior

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Otto Carlsson; Helene Emond; [2021]
  Nyckelord :Transition junior to senior; golf; demands; resources; barriers; coping strategies; Övergång junior till senior; golf; krav; resurser; barriärer; copingstrategier;

  Sammanfattning : The career transition from junior to senior (JST) is described as the most difficult step during an athlete's career, and it is a critical step that many athletes fail to get through (Stambulova, 2009). Stambulova also highlights in her study that a team athlete's experiences of career transitions can be influenced by teammates. LÄS MER

 2. 2. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 3. 3. När traumat sätter sätter sig i kroppen : Affektreglering och somatoforma dissociationer hos patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Heléne Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Trauma; Dissociation; Somatoform dissociation; Affect regulation; Alliance; Trauma; Dissociation; Somatoform dissociation; Affektreglering; Allians;

  Sammanfattning : Traumatiska upplevelser som inte bearbetas kan ge somatiska symtom, i en del fall som uttryck för dissociation, så kallade somatoforma dissociationer. Patienter med dessa symtom söker sig till sjukvården där bristande kunskap om symtom på trauma kan fördröja adekvat behandling. LÄS MER

 4. 4. Utbildad för elever i behov av särskilt stöd : Om uppdraget och läroplanen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helene Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Democracy; Pupils with special educational needs; Influence; Learning; Curriculum; Conversation School development; Assignment; Education; Demokrati; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Kompetens; Läroplan; Samtal; Skolutveckling; Uppdrag; Utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie är kvalitativ med intervjuer och litteraturstudier. Syftet har varit att undersöka läroplanen och uppdraget hos några anställda som har som målgrupp ”elever i behov av särskilt stöd”. Lärarna har inte likadan vidareutbildning. LÄS MER

 5. 5. Klassificering och värdering av finansiella instrument : Ett tillförlitlighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Svante Engquist; Helene Ellingsen; Andreas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :finansiella instrument; IFRS 9; IAS 39; tillförlitlighet; kvalitativa kriterier;

  Sammanfattning : During the financial crisis voices were raised towards the regulatory framework IAS 39 recognition and measurement of financial instruments and pointed out that it was inadequate. The complexity of the framework contributed to the fact that it was difficult to apply. IASB accelerated the modeling of the new to be regulatory framework IFRS 9. LÄS MER