Sökning: "Andreas Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Andreas Carlsson.

 1. 1. Performance Evaluation of Small- and Large-cap stocks - The importance of size effects on the Swedish equity market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Carlsson; Erik Hulth; [2019-02-20]
  Nyckelord :Performance Evaluation; Asset pricing; Size Effect; Sharpe Ratio; Treynor ratio; Jensen´s alpha; Risk-Adjusted Returns; Fama-French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Multi-factor models; Single-factor model;

  Sammanfattning : This Bachelor´s thesis investigated the performance of small-cap stocks and large-cap stocks on the Swedish equity market (NASDAQ OMX) over the years 2011 to 2016. A number of studies focused on asset pricing have during the last decades indicated that the original Capital Asset Pricing Model (CAPM) is misspecified and has limited power to explain cross-sectional and temporal variations in expected equity returns. LÄS MER

 2. 2. Mäta och visualisera produktivitet inom ITSM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Bergqvist; Andreas Carlsson; [2018]
  Nyckelord :IT Service Management; Produktivitet; Värde; Tjänster; Prototyp; Designprinciper;

  Sammanfattning : IT Service Management (ITSM) is becoming a more relevant topic and the view of services is growing, therefore it is natural that new difficulties arise. When it comes to the manufacturing industry, it has not been seen as a difficult process to measure productivity. That is because it only refers to the ratio between output and input. LÄS MER

 3. 3. Viktiga värdeskapande faktorer i digitala tjänsteerbjudanden : En studie riktad mot användare av tjänster i ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Joakim Carlsson; Andreas Wallbäck; [2018]
  Nyckelord :medieteknik; tjänster; tjänsteerbjudanden; digitalt;

  Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat och tjänstebaserat samhälle ter det sig viktigt att se över på vilket sätt olika typer av produkter framförs och används. Världens framtida ekonomi beräknas ligga inom tjänstesektorn, och då främst den digitala, vilket gör att tjänstelogiken verkligen är att ta på allvar. LÄS MER

 4. 4. Benchmarking : Den nya budgeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; Hugo Carlsson; [2017]
  Nyckelord :budgeting; beyond budgeting; benchmarking; rolling forecast; performance measurement; internal benchmarking; external benchmarking.; budget; budgetlös; beyond budgeting; benchmarking; rullande prognoser; målstyrning; intern benchmarking; extern benchmarking;

  Sammanfattning : Titel: Benchmarking - Den nya budgeten Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. “För att må bra måste du äta en balanserad kost och röra på dig. Så enkelt är det.” : en diskursanalys av läromedelsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Melin; Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :idrott och hälsa; läromedel; diskursanalys; hälsaodiskurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte var att undersöka hur läromedelsböcker framställer hälsa. De frågor som ställs i denna uppsats är: Hur gestalts hälsa i läromedelsböckerna? Vilka perspektiv på hälsa lyfts fram? Metod Tre (3) stycken läromedelsböcker, skrivna utefter LGR/LGY 11, analyserades utifrån kritisk diskursanalys. LÄS MER