Sökning: "Andreas Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Andreas Lindström.

 1. 1. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER

 2. 2. Establishing a real estate giant: A case study on the growth journey of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") and the acquisition of Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa")

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andreas Lindström; Oskar Paldanius; [2020]
  Nyckelord :Real estate; M A; Growth; Social infrastructure; Non-cash acquisitions;

  Sammanfattning : This single-case study contains a two-track investigation of SBB, including the company's growth journey and acquisition of Hemfosa. The aim is to display an in-depth analysis from a unique real estate narrative, social infrastructure, that provides key success factors and decisive insights from the remarkable growth journey as well as the all-time largest real estate M&A deal in the Nordics. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att påverka : En studie om gymnasieelevers motivation till idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emil Lindström; Andreas Långström; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; elevperspektiv; prestationsmotivation; undervisning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Människan och i synnerhet ungdomar är allt mindre fysiskt aktiva vilket kan leda till försämrad folkhälsa. Det här gör att skolan och särskilt ämnet idrott och hälsa får en viktig roll i att motverka detta. LÄS MER

 4. 4. Hör-Ser-Gör : En utforskning inom ljudbaserade rörelsespel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Edvard Lindström; Andréas Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Sound design; Audio Games; Acousmatic; Iterative design; Ljuddesign; Ljudspel; Akusmatik; Iterativ design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om utforskningen inom alternativa ljudspelsformer. Vi ville utforska vilken ny kunskap som kan hämtas från spelljudsteori när den applicerades i ett ljudbaserat rörelsespel. Vi försöker uppnå detta genom en iterativ och experimentell designprocess. LÄS MER

 5. 5. Intellectual capital and innovation in startups

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Andreas Björnberg; Fredrik Lindström; [2018]
  Nyckelord :intellectual capital; incremental innovation; innovative startups; liberal market economies; European coordinated market economies;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to outline how startups shape their intellectual capital to create incremental innovation. This has manifested itself as a black-box for practitioners and it has previously been unknown if startups and established firms differentiate themselves during such a process. LÄS MER