Sökning: "Andreas Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Andreas Lindström.

 1. 1. Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Lindström; Isatou Touray; [2021-10-22]
  Nyckelord :barn; FAMM; grundskola; mottagningskök; tillagningskök;

  Sammanfattning : Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Emigration and Political Stability : A quantitative analysis on the effects of emigration on political stability in developing states

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Lindström; [2021]
  Nyckelord :Migration; Emigration; Brain-Drain; Remittances; Political Stability;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between emigration and political stability is explored.  The scope is limited to emigration from developing states to 20 OECD destination countries. The relationship is analysed with OLS regression with a host of democratic and stability controls. LÄS MER

 3. 3. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER

 4. 4. Establishing a real estate giant: A case study on the growth journey of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") and the acquisition of Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa")

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andreas Lindström; Oskar Paldanius; [2020]
  Nyckelord :Real estate; M A; Growth; Social infrastructure; Non-cash acquisitions;

  Sammanfattning : This single-case study contains a two-track investigation of SBB, including the company's growth journey and acquisition of Hemfosa. The aim is to display an in-depth analysis from a unique real estate narrative, social infrastructure, that provides key success factors and decisive insights from the remarkable growth journey as well as the all-time largest real estate M&A deal in the Nordics. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement Learning Methods for OpenAI Environments

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Winberg; Oliver Öhrstam Lindström; [2020]
  Nyckelord :Reinforcement learning; Q-learning; OpenAIgym; neural networks;

  Sammanfattning : Using the powerful methods developed in the fieldof reinforcement learning requires an understanding of theadvantages and drawbacks of different methods as well as theeffects of the different adjustable parameters. This paper high-lights the differences in performance and applicability betweenthree different Q-learning methods: Q-table, deep Q-network anddouble deep Q-network where Q refers to the value assigned toa given state-action pair. LÄS MER