Sökning: "mottagningskök"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet mottagningskök.

 1. 1. Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Lindström; Isatou Touray; [2021-10-22]
  Nyckelord :barn; FAMM; grundskola; mottagningskök; tillagningskök;

  Sammanfattning : Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av vegetariska måltider på förskolan : En enkätundersökning bland svenska förskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Gerd Azzarri Klingström; Ingrid Berg; [2020]
  Nyckelord :Vegetariskt; förskolan; tillagningskök; mottagningskök; enkät;

  Sammanfattning : Abstract Background Children have an open mind to learn what to eat and the preschool has unique opportunities to influence food habits and attitudes in a positive direction, in a fun and natural way that promotes a healthy lifestyle with good eating habits. There are nutritional benefits to a well-planned vegetarian diet that can lead to lifelong positive habits and health effects if you start eating at a young age. LÄS MER

 3. 3. Matsvinn inom skolmåltider - En utforskande studie som visar vikten av kommunikation inom kommunal skolmåltid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nazila Fakhraee Tabar; Malin Karlsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Ekonomi; Göteborgsmodellen; kommunikation; Matsvinn; Miljö; Skolkök;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem som förekommer längs hela livsmedelskedjan och leder till att mat produceras i onödan. Det bidrar till utsläpp som påverkar miljön negativt. Därför finns det ett stort behov av att förebygga matsvinn för en mer hållbar livsmedelskedja. LÄS MER

 4. 4. Matsvinn i förskola - Oskarshamns kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Kajsa Högström; [2017]
  Nyckelord :Matsvinn; Förskola; Oskarshamn; Livsmedelsproduktion;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan och orsakar försurning, störning av den biologiska mångfalden, det kräver stora mängder vatten och sprider gifter. Idag produceras och kastas mycket mat som hade kunnat sparas om den hade behandlats annorlunda Den största mängden matavfall står hushållen för, men det uppstår matavfall i hela produktionskedjan. LÄS MER

 5. 5. "Shared service - om barnen själva får välja" - En kvalitativ studie av köp- och säljmodeller av mat i förskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Ingbrand; Louise Ramström; [2016-06-15]
  Nyckelord :Shared service center; Intern service; Köp- och säljmodeller; Förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att införa Shared service centers (SSC) kan ge många olika effekter på verksamheter, både offentliga och privata. Forskningen fokuserar dock främst på IT och administrativ verksamhet. LÄS MER