Sökning: "Clustering"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet Clustering.

 1. 1. Text mining Twitter social media for Covid-19 : Comparing latent semantic analysis and latent Dirichlet allocation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Hassan Sheikha; [2020]
  Nyckelord :Data mining; Text mining; artificial intelligence; Natural language processing; Latent Semantic Analysis; Latent Dirichlet Allocation; KMeans; HDBSCAN; Dimension reduction;

  Sammanfattning : In this thesis, the Twitter social media is data mined for information about the covid-19 outbreak during the month of March, starting from the 3’rd and ending on the 31’st. 100,000 tweets were collected from Harvard’s opensource data and recreated using Hydrate. LÄS MER

 2. 2. Semantic Scene Segmentation using RGB-D & LRF fusion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Harald Lilja; [2020]
  Nyckelord :RGB-D; LiDAR; CNN; deep multimodal fusion; robotics; autonomous vehicles;

  Sammanfattning : In the field of robotics and autonomous vehicles, the use of RGB-D data and LiDAR sensors is a popular practice for applications such as SLAM[14], object classification[19] and scene understanding[5]. This thesis explores the problem of semantic segmentation using deep multimodal fusion of LRF and depth data. LÄS MER

 3. 3. A pragmatic approach to improve the efficiency of the waste management system in Stockholm through the use of Big Data, Heuristics and open source VRP solvers : A real life waste collection problem;Stockholm’s waste collection system and inherent vehicle routing problem, VRP

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rafael Salcedo Villanueva; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we will address a real life waste collection problem; Stockholm’s waste collection system and inherent vehicle routing problem, VRP. To do this we will first delve into some mathematical theory of Combinatorial Optimization and Heuristics to understand the fundamentals of the problem. LÄS MER

 4. 4. Designing an Interactive tool for Cluster Analysis of Clickstream Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Sara Collin; Ingrid Möllerberg; [2020]
  Nyckelord :Hierarchical clustering; Unsupervised learning; User segmentation; Cluster visualization; Interactive tool; Cluster analysis; Clickstream; Interface design; Hierarkisk klustring; Användarsegmentering; Klustervisualisering; Interaktivt verktyg; Klusteranalys; Klickström; Gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop an interactive tool that enables identification of different types of users of an application based on clickstream data. A complex hierarchical clustering algorithm tool called Recursive Hierarchical Clustering (RHC) was used. LÄS MER

 5. 5. Cluster Analysis of Mixed Data Types in Credit Risk : A study of clustering algorithms to detect customer segments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Cecilia Apitzsch; Josefin Ryeng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER