Sökning: "Sedentary behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Sedentary behavior.

 1. 1. Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Silver; [2020-09-04]
  Nyckelord :Folkhälsa; Stillasittande beteende; Fysisk aktivitet; Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Public health; Sedentary behavior; Physical activity; Work environment; Health promotion;

  Sammanfattning : Introduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. LÄS MER

 2. 2. Self-Determination Theory : User Preferences and Design Recommendations for Technologies to Support Awareness of Sedentary Behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Alena Jensen; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Human-Computer Interaction; Sedentary Behavior; Health Awareness; Self-Determination Theory; Motivation.;

  Sammanfattning : Sedentary behavior and an inactive lifestyle are a risk factor for chronic diseases and an increasing number of people are affected. Technologies and smartphone applications can help to support and increase awareness of sedentary behavior and thus, help users change their lifestyle and create a balance between sedentary time and physically active time. LÄS MER

 3. 3. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Erik Berg; [2020]
  Nyckelord :migration; förflyttning; net squared displacement; älg; spatial ekologi; förflyttningsstrategier; modeller; könsskillnader;

  Sammanfattning : Att förstå var djur befinner sig och hur de förflyttar sig över året är en viktig del i arbetet för att nå en effektiv förvaltning. Extra viktigt är det när arten i fråga berör en stor mängd människor, både ekonomiskt och kulturellt. LÄS MER

 4. 4. Att främja fysisk aktivitet hos barn inom barnhälsovården : en kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Katja Helkomaa; Malin Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Children; child health service CHC ; district nurse; physical activity; qualitative design; Barn; barnhälsovården BHV ; distriktsköterska; fysisk aktivitet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att tidigt införa fysisk aktivitet i vardagen hos barn, är det mer sannolikt att det blir en naturlig del av barnens liv att röra på sig. Föräldrar har en avgörande roll för att ge barn förutsättningar till fysisk aktivitet och på så sätt öka sannolikheten för utveckling av hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Stillasittande arbete : Kopplingar till sjukskrivningar och ohälsa hos lastbilschaufförer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Kraft; [2019]
  Nyckelord :Sedentary; Physical activity; Physical inactivity; Illness; Workplace; Stillasittande; Fysisk aktivitet; Fysisk inaktivitet; Ohälsa; Arbetsplats;

  Sammanfattning : Människan är skapt till att vara i rörelse och fysiskt aktiv och genom rörelse hålls kroppens cirkulation igång, samt även att genom rörelse bidrar det till syreförsörjning till kroppens olika organ (Sundberg & Jansson, 2015). Forskning har påvisat starka evidens på fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet och hälsostatus (både fysiskt och psykiskt), samt även visat sig vara sjukdomsförebyggande (Sundberg & Jansson, 2015; Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen, 2015). LÄS MER