Sökning: "Sedentary behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Sedentary behavior.

 1. 1. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER

 2. 2. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lucas Enmarc; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Sammanfattning : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Silver; [2020-09-04]
  Nyckelord :Folkhälsa; Stillasittande beteende; Fysisk aktivitet; Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Public health; Sedentary behavior; Physical activity; Work environment; Health promotion;

  Sammanfattning : Introduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. LÄS MER

 4. 4. Detection of physical behavior from thigh worn accelerometer : Validation of a new data processing software that automatically compensates for minor variations in the placement of the accelerometer

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Christofer Höjvall; [2020]
  Nyckelord :physical behavior; accelerometer; detection;

  Sammanfattning : Background: The term physical behavior includes sedentary and non-sedentary everyday physical activities. Objective measurement methods are recommended when sedentary behaviors are to be measured. Data from a thigh worn accelerometer can, together with the Acti4 software, be used to distinguish different physical behaviors. LÄS MER

 5. 5. Self-Determination Theory : User Preferences and Design Recommendations for Technologies to Support Awareness of Sedentary Behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Alena Jensen; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Human-Computer Interaction; Sedentary Behavior; Health Awareness; Self-Determination Theory; Motivation.;

  Sammanfattning : Sedentary behavior and an inactive lifestyle are a risk factor for chronic diseases and an increasing number of people are affected. Technologies and smartphone applications can help to support and increase awareness of sedentary behavior and thus, help users change their lifestyle and create a balance between sedentary time and physically active time. LÄS MER