Sökning: "sedentary behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden sedentary behavior.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Corona pandemins påverkan på universitetsstudenternas fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Boban Zdravkovski; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Physical Activity; Sedentary Behavior; Students; Coronavirus; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Studenter;

  Sammanfattning : Background: Pandemic caused due to the coronavirus (SARS-COV-2) has contributed to changes in everyday life among people around the world and also in Sweden. This has led to unusual circumstances regarding work, school, daily routines and also leisure and physical activity. LÄS MER

 3. 3. Increasing Physical Activity with Gamification : Exploring Competitiveness as a Moderator for Leaderboard Effectiveness

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Danelid; Elin Fältman; [2021]
  Nyckelord :gamification; leaderboard; physical activity; competitiveness; cognitive science; spelifiering; topplista; fysisk aktivitet; tävlingsinriktning; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Gamification is a strategy for changing behavior that can be used for increasing physical activity (PA). In Sweden, 34% of the population are not active enough and since sedentary behavior is associated with many health risks, this needs to be improved. LÄS MER

 4. 4. Två ParalLella pandemier : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och stillasittande vanor före samt under Covid-19-pandemin.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nawar Arouk; [2021]
  Nyckelord :activity; Covid-19; inactivity; pandemic; physical; sedentary; aktivitet; Covid-19; fysisk; inaktivitet; livsstil; pandemin; stillasittande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och stillasittande är två av de främsta riskfaktorerna för försämrad hälsa och det sist nämnda betraktas som en pandemi. I Mars 2020 deklarerades spridningen av Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 5. 5. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER