Sökning: "skuld ätstörningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skuld ätstörningar.

 1. 1. Att vara förälder till barn med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Hammar; [2016]
  Nyckelord :family health; eating disorders; parental notification; familjens hälsa; ätstörningar; föräldrarapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster gällande mat, är idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en sjukdomsdrabbad person är i regel mycket krävande och utmanande. Ofta kan det innebära en signifikant stress för vårdgivaren och en stark känsla av skuld. LÄS MER

 2. 2. Förädrars upplevelse av att vra förälder till barn som drabbats av ätstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Mårtensson; Lena Davoust; [2009]
  Nyckelord :föräldrar ätstörning känslor stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Ätstörningar är ett allt vanligare problem bland yngre människor i vårtsamhälle. Föräldrar i denna situation kan behöva stöd för egen del för att inte själva drabbas avohälsa. Syftet med vår studie var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn somdrabbats av ätstörningar. LÄS MER

 3. 3. Att vara närstående till en patient med ätstörning: Hur sjuksköterskan kan främja delaktighet och bekräfta närstående

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Frida Bertilsson; Frida Westbom; [2008-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fördjupningsarbetets syfte var att belysa upplevelsen av att vara närstående till en person som lider av ätstörning, samt hur sjuksköterskor kan möjliggöra för närstående att känna delaktighet i omvårdnaden och hur bekräftelse kan användas som vårdhandling för att stärka känslan av delaktighet. I bakgrunden beskrivs ätstörningar och vad det innebär att vara närstående till en person med en psykiatrisk diagnos. LÄS MER