Sökning: "Children"

Visar resultat 1 - 5 av 12628 uppsatser innehållade ordet Children.

 1. 1. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe normative and validation data on theIntelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. LÄS MER

 2. 2. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER

 3. 3. Laser Lunacy! A Collaborative and Co-located Multiplayer Game Developing a Tool for Children to Practice Collaboration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM AGNEMYR; ALEXANDRA GARRIDO JAQUE; CARL MÅNSSON; ANTON OLSSON; PAULINA PALMBERG; SPONDON SIDDIQUI; [2020-10-30]
  Nyckelord :collaboration; collaborative games for children; cooperative learning; gameplay design patterns; social and emotional learning; gameplay design for children; co-located games;

  Sammanfattning : The development and spread of digital platforms have led to many new phenomena.Many of them positive, but many of them also negative. One such negative phenomenonis the increasing amount of time that children spend on platforms such ascomputers, tablets, and smartphones. LÄS MER

 4. 4. Programming Arcade Games using Natural Language - Utilizing inherent language skills as a gentler introduction to Computational Thinking

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Madeleine Lexén; Erik Ljungdahl; Hanna Rydholm; Henning Sato von Rosen; [2020-10-29]
  Nyckelord :Computational Thinking; Natural Language; education;

  Sammanfattning : Due to the technological advances in society, the need for digital competences isincreasing. The purpose of this thesis is to develop a web application that introduceschildren between ages 10 and 18 to basic programming concepts and train them inComputational Thinking by using their existing knowledge of Natural Languages. LÄS MER

 5. 5. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER