Sökning: "Children"

Visar resultat 1 - 5 av 10031 uppsatser innehållade ordet Children.

 1. 1. Berget, skogen, torget

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Torkel Rein; [2019]
  Nyckelord :Skola; skolprojekt; kandidatarbete;

  Sammanfattning : Skolgången är barnets väg från familjens sfär ut i samhället, från en skyddande värld i beroende till en öppen och mångtydig värld att självständigt navigera i. Mötet med den nya världen måste ske stegvis för att vara trygg och lustfylld. LÄS MER

 2. 2. Komplext semantiskt verbalt ordflöde hos elever i årskurs 3 och årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Johansson; Sabina Saletti; [2018-12-13]
  Nyckelord :ordflöde; ordmobilisering; svenska skolbarn; bedömning; word fluency; word retrieval; Swedish pupils; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the use of a new assessmenttool in verbal word fluency (Complex Semantic Verbal Fluency; COSEF) onSwedish pupils in 3th (9 years old) and 6th grade (12 years old) (n = 49). Inorder to examine the construct validity of the new assessment tool, a comparisonwas made with three other well-known word fluency tests; FAS, animaland action verb. LÄS MER

 3. 3. Acceptabilitet avseende tal påverkat av speech sound disorder, kopplat till talavvikelser och olika lyssnargrupper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotte Carlsson; Matilda Jonsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :acceptabilitet; speech sound disorder; audience response system; lyssnare; acceptability; listener;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine acceptability of different listeners regarding children with speech sound disorder (SSD) and to analyze which speech deviances that occurred most in speech with low degree of acceptability. Validity and reliability were tested regarding this study’s type of audience response system (ARS) measuring acceptability. LÄS MER

 4. 4. Talproduktion och velofarynxfunktion hos internationellt adopterade femåriga barn födda med bilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lotten Bergmark; Lovisa Bugge; [2018-12-13]
  Nyckelord :läpp-käk-gomspalt; internationell adoption; tal; artikulation; velofarynxfunktion; cleft palate; international adoption; speech; articulation; velopharyngeal function;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech production and velopharyngeal function in internationally adopted 5-year-old children with bilateral cleft lip and palate and compare to a control group of Swedish born peers with bilateral cleft lip and palate. Phonetic transcription was used to measure percent consonants correct, percent correct manners of articulation and percent correct placement. LÄS MER

 5. 5. Narrativ förmåga och verbalt arbetsminne hos en grupp 6-9 åriga internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Johansson; Loisa Sandström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Internationellt adopterad; läpp-käk-gomspalt; narrativ förmåga; verbalt arbetsminne; adoptionsålder; Internationally adopted; cleft lip and palate; narrative ability; verbal working memory; age at adoption;

  Sammanfattning : The present study examined the narrative ability and the verbalworking memory in 56 internationally adopted children aged 6-9 years. Thestudy consisted of two participant groups, one where the participants hadunilateral cleft lip and palate and one group without cleft lip and palate. LÄS MER