Sökning: "IFRS 9"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden IFRS 9.

 1. 1. Kreditförlustreserveringar enligt IAS 39 och IFRS 9 : Förekomsten av kapital- och resultathantering hos svenska banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Anna Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2018 implementerades en ny standard av IASB – IFRS 9 Finansiella instrument instrument – som ersatte den tidigare gällande IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering. I synnerhet för banker medförde övergången till den nya standarden förändringar i redovisningen av avsättningar för kreditförluster. LÄS MER

 2. 2. The Relevance of Expected Credit Losses: The effect of IFRS 9 on analyst forecast accuracy

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Jansson; Victor Wolf; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; Decision Usefulness; Forecast Accuracy; Credit Losses; Difference-in-Differences;

  Sammanfattning : This study examines how the adoption of the expected loss model under IFRS 9 has affected the forecast accuracy of credit losses. Specifically, we investigate the effect on absolute forecast errors and forecast dispersion. LÄS MER

 3. 3. Avskrivning och avdrag för FoU-utgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hannes Olofsson; Axel Bygdell; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Skatterätt; Redovisning; K2; K3; IFRS; FoU; FoU-utgifter; avdragsrätt;

  Sammanfattning : Avdragsrätten för forsknings- och utvecklingsutgifter, nedan betecknat FoU, är en lex specialis bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229), vilket framgår av 16 kap. 9 § IL. LÄS MER

 4. 4. Implementationsprocessen av IFRS 9 hos företag inom den svenska finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anthony Tran; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; implementation process; accounting; IAS 39; financial sector; IFRS 9; implementeringsprocess; redovisning; IAS 39; finansiella sektorn;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har fokuserat på varför företag implementerar IFRS 9 och vad för effekter som tillkommer. Men det är få studier som diskuterar implementeringsprocessen av IFRS 9. IFRS 9 ersätter den gamla IAS 39. Detta har lett till att redovisningen har bytt från regelbaserad till principbaserad. LÄS MER

 5. 5. Credit Loss Accounting and Value Relevance: A Comparative Study of Accounting Standards in European Banks

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Airaxin; Ebba Jerre; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Credit loss accounting; Value relevance; Expected credit loss model;

  Sammanfattning : By comparing the value relevance of the incurred credit loss model under IAS 39 and the expected credit loss model under IFRS 9 we investigate whether the IASB has succeeded with its goal of improving accounting relevance and quality through the implementation of IFRS 9 and contributed to investors gaining better and more relevant information. Using a modified version of the Ohlson (1995) valuation framework on a sample of 163 European banks (3 756 unique observation) between 2010 and 2020, we find that credit loss accounting under IFRS 9 is more value relevant than under IAS 39, and that the IASB thus has succeeded in this regard. LÄS MER