Sökning: "eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet eventstudie.

 1. 1. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Avknoppning - En väg till värdeskapande på sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Jonassen; Axel Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Avknoppning- En väg till värdeskapande på sikt?;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskning kring fenomenet avknoppning har främst berört denamerikanska och europeiska marknaden. Den svenska marknaden ter sig relativt outforskadkring detta ämne och framför allt kring avkastning på lång sikt för moderbolaget ochavknoppningen. LÄS MER

 3. 3. The value of cybersecurity : Stock market reactions to security breach announcements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Paul Nyrén; Oscar Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Cybersecurity; Information security; InfoSec; Event study; cyberinsurance; data breach; Datasäkerhet; informationssäkerhet; infosec; Eventstudie; cyberförsäkring; dataintrång;

  Sammanfattning : Companies around the world invest an increasing amount of money trying to protect themselves from cybercrime and unauthorized access of valuable data. The nature of these covert threats makes it seemingly impossible to quantify the risk of getting attacked. LÄS MER

 4. 4. The Financial Value of Gamification : An Explorative Event Study to Investigate Investors Reactions to Gamification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Engvall; David Fröström; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Event study; Efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : The use of gamification has increased in companies in recent years and is used among other things to accelerate learning, increase motivation and engagement. Gamification is defined as the use of game elements in a non-game context. This study aims to investigate whether the use of gamification raises the financial value of a company. LÄS MER

 5. 5. How Have the Amortization Requirements Affected Housing Prices in Stockholm?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kimberly Olsson; [2019]
  Nyckelord :Housing; Housing Prices; Event Study; Macroprudential Policies; Regression analysis; Fastigheter; Fastighetspriser; Eventstudie; Amorteringskrav; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the amortization requirements of 2016 and 2018 haveaffected the housing prices in Stockholm county, using an event-study approach and a regressionanalysis. Furthermore, the paper studies how the regulations have affected single-family housescompared to tenant-owned apartments, if the effect was different for tenant-owned apartments ofdifferent sizes and if existing housing compared to newly produced housing were affected differently. LÄS MER