Sökning: "marknadsreaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet marknadsreaktion.

 1. 1. The Signaling Effect of Insider Trading on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Rosensand; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Insider trading; signaling effect; event study; abnormal returns; Swedish stock market; Insynshandel; signaleringseffekt; eventstudie; abnorm avkastning; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : This paper investigates the signaling effect of insider trading by analyzing the market reaction to 147 insider transactions executed within the period 2014-2016 on the Stockholm Stock Exchange. We present three major findings. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER

 3. 3. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 4. 4. Påverkar hållbarhetsarbete europeiska företags marknadsvärde? : En eventstudie av Dow Jones sustainability index

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Bolmér Lifvendahl; Hanna Munthe Gottberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; Dow Jones Sustainability Index; Europa; Eventstudie;

  Sammanfattning : Det finns mycket och omfattande forskning kring företags engagemang i miljö- och socialrelaterade frågor, också benämnt CSR (Corporate Social Responsibility). Det råder dock ännu ingen konsensus om hur CSR påverkar marknadsvärdet av företag och huruvida hållbarhetsarbete är värdeskapande eller ej. LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktion vid publicering av kvartalsrapporter : en studie om den svenska marknadens effektivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Egebrand Wisting; Lovisa Öhman; [2017]
  Nyckelord :kvartalsrapporter; marknadseffektivitet; marknadsreaktion; eventstudie; bra och dåliga nyheter; granskning av revisor;

  Sammanfattning : Flera tidigare studier har påvisat att marknaden reagerar när företag publicerar sina finansiella rapporter, vilket tyder på marknadseffektivitet. Få studier kring kvartalsrapporters inverkan på reaktionen har gjorts på den svenska marknaden. LÄS MER