Sökning: "IAS 36"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden IAS 36.

 1. 1. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 :  En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ereblina Gashi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 - En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet  Bakgrund och problem:  IASB implementerade den 1 januari 2005 ett nytt regelverk så kallad IFRS som gällde för alla börsnoterade bolag i Europa. Enligt det utfärdande expertorganet IASB skulle fasta linjära avskrivningar ersättas med en nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 2. 2. Goodwill Impairment and Earnings Management in the year of the pandemic

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Dicken; Oskar Unger; [2021]
  Nyckelord :Goodwill Impairment; Earnings Management; Discretion; IFRS 3; IAS 36; COVID-19; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the research is to analyze managers’ use of accounting discretion in goodwill impairment losses of European firms in 2020 – a year of financial distress caused by the COVID-19 pandemic – and whether the discretion employed reflects earnings management. Methodology: The difference in earnings between impairers and non-impairers is analyzed by employing a Mann-Whitney U-test and an independent T-test. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Är goodwillnedskrivningar värderelevanta? : En studie av goodwillnedskrivningar bland svenska börsbolag 2011–2020 efter kontroll för marknadsindikation på nedskrivningsbehov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Anton Löfdahl; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Värderelevans; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : Ännu en i raden av studier avseende goodwillnedskrivningar och dess implikationer för utfallet avseende redovisningskvalitet? Efter det att IASB år 2004 utfärdade uppdaterade riktlinjer för nedskrivning av förvärvad goodwill genom IAS 36, varigenom det tidigare kravet på årlig linjär avskrivning övergavs till förmån för kravet att redovisad goodwill enbart ska vara föremål för nedskrivningsprövning till dess verkliga värde, har hanteringen av goodwillposten i företags finansiella rapporter varit föremål för en intensiv debatt bland både standardsättare, akademiker och praktiker. Denna studie undersöker om goodwillnedskrivningar genomförda av svenska börsnoterade bolag kan anses värderelevanta efter övergången till det nya regelverket och om värderelevansen skiljer sig åt beroende på om företaget har en marknadsindikation på att det föreligger ett verkligt nedskrivningsbehov. LÄS MER

 5. 5. Disclosure of Goodwill Impairment-Testing in a time of Great Uncertainty - a Study on Large Public European Firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ellen Daver; Helena Hellström; [2021]
  Nyckelord :Disclosure quality; Goodwill; Impairment-testing; IAS 36; Crisis;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate firms' disclosure quality of goodwill impairment-testing under IAS 36, and whether it changes when there is a sudden increase in uncertainty in the macroeconomic environment, as experienced during the Covid-19 crisis in 2020. We define disclosure quality as the transparency in the reporting of the goodwill impairment-testing process and we proxy this as the width of information components disclosed under IAS 36. LÄS MER