Sökning: "revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 1115 uppsatser innehållade ordet revisor.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 3. 3. Revisorns roll inom ekonomisk brottslighet: En analys av förväntningsgapet och revisorns förpliktelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Lennermar; Lisa Nilsson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ekonomisk brottslighet; revisor; revisorns roll; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Ekobrott har länge funnits på den kriminalpolitiska agendan och ligger högt upp på samhällets åtgärdslista. Revisorer ses i samhället som en central aktör i att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Revisionens förändring : En kvalitativ studie om hur revisorns roll och expertis påverkas av EU-direktivet CSRD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emmy Eriksson; Linnéa Hunn; [2024]
  Nyckelord :CSRD; hållbarhetsrapportering; revisor; roll; expertis;

  Sammanfattning : I takt med att medvetenheten kring hållbarhet tilltar i samhället ökar kraven och förväntningarna på organisationer gällande deras hållbarhetsarbete. Från och med år 2024 ska ett nytt EU-direktiv, 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), för hållbarhetsrapportering implementeras med ett krav om att hållbarhetsrapporter ska granskas av oberoende tredje part. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER