Sökning: "IAS 39"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden IAS 39.

 1. 1. The Impact of Loan Loss Provision on EU Listed Banks Under Local GAAP and IFRS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hairong Chen; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Avsättningar för kreditförluster under IAS 39 och IFRS 9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2019-06-14]
  Nyckelord :IAS 39; IFRS 9; Kreditförluster; Avsättningar; Resultatplanering; Kapitalstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The implications of IFRS 9 – for Equity Analysts

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Neil Eriksson; Niklas Rådström; [2019]
  Nyckelord :Accounting quality; Accounting information; Conceptual Framework; IFRS 9; IAS 39; Expected Credit Loss model; Equity analyst;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2008 highlighted problems with the accounting standard IAS 39, with claims of high complexity, introduction of procyclicality in the financial statements and a proposed role of contributing to the financial crisis. The International Accounting Standard Board issued the predecessor, IFRS 9, which became effective on January 1st, 2018. LÄS MER

 4. 4. IFRS 9 Finansiella instrument : Vilken effekt den nya regleringen har på svenska banker efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Fjellstedt; Daniel Fischer; [2019]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Shareholders equity; Credit loss; Solidity; Expected Credit Loss model; Tier 1 capital; Capital adequacy ratio; IFRS 9; IAS 39; eget kapital; soliditet; Expected Credit Loss ECL modellen; kärnprimärkapital; kapitalrelationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska banker efter införandet. LÄS MER

 5. 5. Interpreting interpretations - An exploratory study of enforcement authorities' interpretation of IFRS

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofie Karlquist; Linnea Guhnby; [2018]
  Nyckelord :IFRS; Enforcement; Epistemic communities; Interpretation differences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the identified research gap concerning enforcement of IFRS, in the presence of potential interpretation differences. An exploratory, qualitative case study has been made to analyse one enforcement process in Sweden involving six authorities, forming their opinion on whether the company of interest had violated IAS 39 when valuing its trading portfolio. LÄS MER