Sökning: "barriers"

Visar resultat 1 - 5 av 4589 uppsatser innehållade ordet barriers.

 1. 1. WHY WOMEN’S DESCRIPTIVE REPRESENTATION DOES NOT LEAD TO SUBSTANTIVE REPRESENTATION: An interview study of women politician’s perceptions of hindrances for political inclusion in Bolivia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Granlund; [2023-01-30]
  Nyckelord :Substantive representation; Women; Hindrances; Informal institutions; Bolivia;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand why a high descriptive representation does not result in a high substantive representation. The theory of politics of presence (Phillips, 1995) suggests that there should be a link between descriptive and substantive representation. LÄS MER

 2. 2. Räcker det att riva väggarna, eller sitter det kvar ändå? : En kvalitativ intervjustudie om gemenskap och hinder i heterogena arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilia Nilsson; Lukas Swenson; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; hyllade värderingar; grundläggande antaganden; social identitet; heterogena arbetsgrupper;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how the blue-collar workers in the industrial sector create solidarity for each other when they are a part of a heterogeneous work group and what obstacles to solidarity can arise in a workgroup embossed by heterogeneity. The study is also investigating how an “us” and “them” can arise and be maintained in heterogeneous work groups. LÄS MER

 3. 3. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Melanie Frenk; Angelika Adakis; [2023]
  Nyckelord :Omvårdnad; personcentrerad vård; språkbarriär; sjuksköterska; säker vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den grundutbildade sjuksköterskan möter i sitt arbete ett brett spektrum avmänniskor med olika bakgrunder och livserfarenheter. Ett gott omvårdnadsarbete krävernärvaro, empati, god kommunikation och förståelse, men det förutsätter också att de tvåparterna förstår varandra väl språkligt samt att nyanser i språket uppfattas. LÄS MER