Sökning: "TRR"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet TRR.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. En moderniserad arbetsrätt för sjuka arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Liss-Daniels; David Pigou; [2023]
  Nyckelord :Flexicurity; Trygghetsrådet TRR; Sysselsättningstrygghet; Inkomsttrygghet; Anställningstrygghet; AML; LAS; SFB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att analysera hur anställnings- och inkomsttryggheten förändrats för sjuka arbetstagare efter införandet av Prop 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Sedan januari överenskommelsen där parterna beslutade om att arbetsmarknaden skulle moderniseras och bli mer flexibel har fokus på en ökad sysselsättningstrygghet framför anställningstrygghet tagit en allt större plats. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys : en innehållsanalys av TRR-materialet utifrån ramverket FoNS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maja Zirk; [2023]
  Nyckelord :grundskola; matematik; taluppfattning; FoNS; läromedel; TRR;

  Sammanfattning : Bakgrund  Taluppfattning är ett viktigt och centralt område för läraryrket eftersom det förekommer återkommande i den svenska grundskolans obligatoriska moment med särskild relevans för grundskolans lägre åldrar. Både inom den internationella forskningen och i den svenska grundskolan görs det mätningar och bedömningar av taluppfattning. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om bytet från traditionell matematikundervisning till TRR- och Singaporemodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Betty Esteves; Cindy Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Matematikbok; matematikundervisning; matematikundervisning utan läromedelsbok; Singaporemodellen; TRR; Tänka; resonera räkna;

  Sammanfattning : Många skolor i Sverige gör stora satsningar i matematik då man ser brister i resultaten.  Satsningarna på matematiken ser olika ut från kommun till kommun. LÄS MER

 5. 5. Tänka, resonera och räkna : Matematiksatsningens undervisningspraktik ur ett lärarperspektiv

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Mattsson; Anna Chiazza; [2021]
  Nyckelord :Matematik; matematiksatsning; TRR; undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket är matematikundervisning ett kommunikativt ämne som kräver samspel i klassrummet. Forskningen visar att framgångsrik undervisning består av olika komponenter där samspelet mellan läraren och eleverna avgör hur effektiv undervisningen blir. LÄS MER