Sökning: "jämförelsestudie`"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet jämförelsestudie`.

 1. 1. En hållbar resa mot framtiden; En jämförelsestudie mellan snabba landtransporter på sträckan Oslo – Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Samir Hammad; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetståg; MagLev; Hyperloop; Kapacitetsanalys; Restid; Trafikupplägg; Järnväg; Transportsystem; Agenda 2030; Transportpolitiska mål; Hållbarhetsarbete; Kollektivtrafik; Oslo; Stockholm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to analyze possible traffic arrangements for high-speed land transportation; high-speed train, MagLev and Hyperloop by concretizing their relationship to each other on Oslo-Stockholm line. The thesis also aims to find out how high-speed land transportation links to the sustainability goals. LÄS MER

 2. 2. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter til val av färdmedel : En jämförelsestudie mellan tätorter i Karlstad kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Helgesson; Sofie Heggen; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; färdmedel; tätort; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien görs i syfte att undersöka skillnader i möjligheterna att välja färdmedel för invånarna i den större tätorten jämfört med de mindre tätorterna, samt vilka faktorer som påverkar valet. Studiens frågeställningar är: Hur ser förutsättningarna för val av färdmedel ut, i de mindre tätorterna jämfört med i den större tätorten? och Vilka faktorer påverkar individens möjlighet att välja färdmedel i de mindre tätorterna jämfört med i den större tätorten? Metoden som är vald för studien är kvantitativ i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. "Miljonprogram light" : En jämförelsestudie om segregation i en storstads- och en landsbygdskommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Sahibzada; [2020]
  Nyckelord :Segregation; socioekonomi; etnicitet; grannskapseffekters mekanismer;

  Sammanfattning : Title: Million Program Light – A comparative study on segregation in a city and a rural municipality. Author: Amanda Sahibzada The purpose of this study is to identify and interpret if and how segregation can differentiate between a city and a rural municipality in Sweden, this with a comparative approach. LÄS MER

 5. 5. Comparative study of polygeneration systems for commercial buildings

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Agri Karem; Marcus Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :PV system; Polygeneration; STandUP;

  Sammanfattning : In recent times the problems regarding global warming and climate change have become increasingly relevant in our society. Public attention is growing due to seemingly larger and more severe natural disasters each year and the search for solutions to these problems is greater than ever. LÄS MER