Sökning: "Emma Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emma Lindahl.

 1. 1. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 2. 2. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Lindahl; [2018]
  Nyckelord :digestionskanal; ensilage; grovfoder; ; hösilage; smältbarhet;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare anpassad för att livnära sig på fiberrikt grovfoder. Färskt gräs eller konserverat vallfoder är därmed den viktigaste delen i hästens foderstat. Hö är det vanligaste vallfodret bland svenska hästhållare, men allt fler väljer att utfodra med inplastat vallfoder. LÄS MER

 3. 3. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Larsson; Emma Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; creating shared value; food waste; intermediary actors; social entrepreneurship; sustainable development; triple bottom line;

  Sammanfattning : The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att hänvisa patienter till primärvården : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Hertzman; Emma Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Care Level; Primary care; Guidelines; Ambulanssjuksköterska; Vårdnivå; Primärvård; riktlinjer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Patienter söker vård på akutmottagningar via ambulans vilket är ett omtalat problem när de kunde behandlats på annan vårdnivå. När antalet besökare ökar på akutmottagningarna i Sverige kan allvarliga konsekvenser uppstå för både sjukvårdspersonal och patienter. LÄS MER

 5. 5. Utökning av åkerareal : lantbruksföretagens största utmaning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Lindahl; Helena Wiklund; [2015]
  Nyckelord :strategi; utveckling; tillväxt; lantbruk; growth; strategy; farmland; agriculture;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lantbruksföretag använder strategier vid utökning av åkerareal samt vilka faktorer som påverkar strategierna. Åkermark är en nyckelresurs i lantbruksföretag och krävs för att producera livsmedel. LÄS MER