Sökning: "index"

Visar resultat 1 - 5 av 3813 uppsatser innehållade ordet index.

 1. 1. The Impact of Scheduled Macroeconomic News Releases on Stock Market Uncertainty

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Stefan Padjen; [2021-09-06]
  Nyckelord :Implied Volatility; Information; Macroeconomic News; Market Uncertainty; Multiple Testing; VIX;

  Sammanfattning : While prior literature has studied the impact of news releases on di˙erent financial markets, the option market has received less attention. The purpose of this paperis to examine the relationship between scheduled macroeconomic news releases and stock market uncertainty in the United States between January 1990 and April 2021. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER

 3. 3. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 4. 4. Optimal Portfolio Allocation of Commodities for the Swedish Investor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Henfalk; Alexandra Wesley; [2021-08-17]
  Nyckelord :Optimal Portfolio Allocation into Commodities; OMXS30GI; Bloomberg Commodity Index BCOM ; Sub-Sectors; Sharpe Ratio; Swedish Investor; Financialization; Diversification; Hedge; Precious Metals; Inflation; Råvaror; Optimal Allokering; Ädelmetaller;

  Sammanfattning : Commodities have historically been seen as great diversifiers to stocks and bonds. Following the financialization in late 1990s and early 2000s this began to be questioned by previous research due to increasing correlations with the stock market, which has created a need for further research with in the field. LÄS MER

 5. 5. DET MÖJLIGA SAMBANDET MELLAN PRIVATISERING OCH KORRUPTION I TIDIGARE KOMMUNISTISKA STATER En statistisk undersökning av 27 tidigare kommunistiska stater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Edepil; [2021-08-03]
  Nyckelord :Small scale privatization; Large scale privatization; Privatization; Corruption; Post- communist states;

  Sammanfattning : This statistical study explores if privatization is correlated with corruption. Previous research has shown different conclusions and results. Some research has concluded that high levels of privatization is correlated with high levels of corruption. LÄS MER