Sökning: "index"

Visar resultat 1 - 5 av 2811 uppsatser innehållade ordet index.

 1. 1. ECONOMIC GROWTH DETERMINANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS A Cross-National Analysis of TFP, AP and Weberianess

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fatima Sow; [2019-01-11]
  Nyckelord :Economic Growth; Productivity; Total Factor Productivity TFP ; Average Productivity AP ; Public Administration Institutions; Weberianess; Professionalism; Closedness;

  Sammanfattning : The Weberian bureaucracy argument emphasizes a public administration with a set of principles onhow it is organised, to make the bureaucracy more productive. This in turn means a more productive public sector. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Derivatives Trading on the volatility of S&P500 and its implied volatility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Massimo Mastrantonio; [2018-12-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. The female labor market and gender equality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Canderhed; Victor Fingal; [2018-09-19]
  Nyckelord :Gender equality; Educational equality; Health equality; Political equality; Labor market; Service sector employment;

  Sammanfattning : This paper is a cross-national panel study evaluating how education-, health- and political dimensions of gender equality are affected by the size and composition of the female labor market. The hypothesis is that improving labor force participation and female employment in the service sector have a positive relationship with the dimensions of gender equality. LÄS MER

 4. 4. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER