Sökning: "index"

Visar resultat 1 - 5 av 3902 uppsatser innehållade ordet index.

 1. 1. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 2. 2. Measuring natural hemispheric asymmetry in the brain: quantifying the Yakovlevian torque phenomenon

  Master-uppsats,

  Författare :Hannah Moeini; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; cerebral asymmetry; yakovlevian torque; petalia occipital bending;

  Sammanfattning : Background:Just by a cursory examination, the two hemispheres of the humanbrain may appear as mirror images of one another. Yet, the left andright sides exhibit profound differences in anatomy. One of the mostobvious expressions of hemispheric asymmetry is the counterclockwiserotation of the brain known as “Yakovlevian torque”. LÄS MER

 3. 3. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hannes Alajärvi; Oskar Engström; [2022]
  Nyckelord :gödsling; tall; tillväxteffekter; tid; försök;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine if fertilization had an impact on the long-term growth effects of pine forest on less fertile ground. It was done by using data from field trials to compare fertilized plots with control plots, and with that get results whether fertilization influences growth or not in a longer period, but also how production and height development acted together. LÄS MER

 4. 4. Möt gud och må bättre - en kvalitativ undersökning om psykedelikas effekter på välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edvin Englund; David Zinkell; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The research on psychedelics and their effects on well-being and as a treatment for mental illness is growing fast. The research has been mostly quantitative, but qualitative efforts are catching up. LÄS MER

 5. 5. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Hallgren; Anna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :blädningsbruk; hyggesfritt skogsbruk; kärlväxter; blåbär; Vaccinium myrtillus; artrikedom; biodiversitet;

  Sammanfattning : The utilization of the Swedish forest as a natural resource has intensified during the last decade, which has led to an increase in disturbances on the forest ecosystems as a result of clear cutting. The effect of forestry on species richness and species composition has a large impact on how well the biodiversity and ecological communities can function. LÄS MER