Sökning: "index"

Visar resultat 1 - 5 av 2401 uppsatser innehållade ordet index.

 1. 1. Augmented Reality in Automotive Workshops: A Design Science Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nina Uljanić; [2019-11-18]
  Nyckelord :augmented reality; industrial AR; AR in automotive;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) is an evolving technologyresearched and applied in many areas to help support and guidework. One field in which the application of AR in practical usageis not common is automotive industry. LÄS MER

 2. 2. Kan känsla av sammanhang och självbild predicera behandlingsutfall vid alkoholberoendebehandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anders Hellenäs-Silano; Tobias Sjögren; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka känsla av sammanhang och självbild hos personer som genomgått behandling för alkoholberoende samt huruvida känsla av sammanhang och självbild kunde predicera behandlingsutfall. I studien deltog 322 personer, 243 män och 79 kvinnor, med en genomsnittsålder på 48,15 år. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av behandlingen på Kris- och traumamottagningen i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Abrahamsson; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utvärdera behandlingen som ges vid Kris- och traumamottagningen (KTM) i Göteborg med data som samlats in mellan 2013-2016. Studiesamplet bestod av personer som invandrat till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Industry Classification and The Relationship between Profitability and Competition: A Study of The US Manufacturing Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oleksandr Baranov; [2019-09-25]
  Nyckelord :Profitability; Competition; Industry Classification; Manufacturing; Antitrust; Monopolistic Competition; Oligopoly; Herfindahl-Hirschman Index; Concentration Ratio; Market Share;

  Sammanfattning : This paper examines how the relationship between profitability and competition changes with narrowing industry classification⁠—and what implications that carries for policy makers and future antitrust laws. The sample is comprised of panel data for 1178 US manufacturing firms between 2002 and 2012, covering approximately 26% of the total market capitalization and 19% of all public businesses in the US for 2012. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ redogörelse över börsnoteringar med olika ägarbakgrund - En studie på Nasdaq Stockholm mellan 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Langhelle; Viktor Torkelsson; [2019-09-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim for this study is to investigate whether private equity (PE) backed initial public offerings (IPOs) differentiate from other IPOs with regards to post IPO performance, focusing on Nasdaq Stockholm between the years of 2005 and 2015. To conduct this research, data has been collected from Bloomberg, Nasdaq and Skatteverket. LÄS MER