Sökning: "index"

Visar resultat 1 - 5 av 3522 uppsatser innehållade ordet index.

 1. 1. Development of methods and software for rapid quality control in fluoroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Majid Khosamadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Fluoroscopy is a common imaging technique which uses X-ray to derive a real time imaging of patient anatomy to determine diagnosis and positioning of patients for interventional procedures. It is therefore important that the fluoroscopy systems maintain their performance. LÄS MER

 2. 2. Commodities and stock markets in Sub-Saharan Africa

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ylva Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Commodities; Forecasting; Development; Africa; Stock markets;

  Sammanfattning : This thesis studies stock returns and commodity returns in a set of commodity-dependent Sub-Saharan African countries, differentiating between returns of main-export commodities and a general commodity index and allowing for time-variation. This is done by using forecasting regressions of stock returns over lagged commodity returns and two macroeconomic variables. LÄS MER

 3. 3. Measuring community resilience in Swedish municipalities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Dalia Khairallah; [2021]
  Nyckelord :Community resilience; BRIC; indicators; LSO; LEH; accident; crisis; preparedness planning; prevention planning; response planning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All Swedish municipalities have planning tools such as a municipal action plan and a risk- and vulnerability assessment, which are governing documents on how to prepare, prevent and respond to accidents and crisis. However, there are no established methods for measuring community resilience in Sweden. LÄS MER

 4. 4. How does changes in symptom severity index relate to patients’ global impression of change?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Sandra Vestlund; Linn Nykvist; [2021]
  Nyckelord :PGIC; Symptom severity index; clinical rating scales; self-assessment scales; temporomandibular disorders; TMD; orofacial pain; treatment outcome;

  Sammanfattning : Background: The treatment outcome of temporomandibular disorders (TMD) can be assessed with Symptom Severity Index (SSI). In addition to this self-report measure, Patients’ Global Impression of Change (PGIC) provides information about the overall impression of change. LÄS MER

 5. 5. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER