Sökning: "fastening system"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden fastening system.

 1. 1. Prototyputveckling av fästanordning och strukturellt hölje till avloppsmonterad råttfälla : Samarbete med Nomor AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Linus Jonsson Dahl; Martin Appelqvist; [2021]
  Nyckelord :Sewer mounted automatic mechanical rattrap fastening mechanism enclosure; Avloppsmonterad automatisk mekanisk råttfälla fästanordning strukturellt hölje;

  Sammanfattning : Urbanisation has historically led to issues with property damage and sickness, due to pests such as rats. Traditionally, rats have been exterminated using poison and manually loaded traps. As of late however, more effective and humane means of control have been developed, such as automatic and connected traps. LÄS MER

 2. 2. Calibration and Evaluation of Inertial Navigation with Zero Velocity Update for Industrial Fastening Tools

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Inertial navigation; Inertial measurement unit; Zero velocity update; Indoor positional navigation; Kalman filter; Tröghetsnavigering; Inertial measurement unit; Zero velocity update; Inomhuspositionering; Kalman filter;

  Sammanfattning : Indoor Positional Navigation (IPN) systems can be used to track the position of tools in factories which is crucial for quality assurance in many manufacturing industries. Inertial navigation is rarely used on its own because of the noisy Inertial Measurement Unit (IMU) sensors which contribute to large drift. LÄS MER

 3. 3. Comparison of FOC and DTC in an application of a screw joint emulator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Axel Fyreskär; Joel Greberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlas Copco produces, among other things, tightening tools for screw joints. The purpose of these fastening elements is to produce a clamping force between two parts, holding them together. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av fästsystem : För sammankoppling mellan inner- och yttertält på Norrønas nylanserade kupoltält

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Stina Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :product development; tent; fastening system; Norrøna; Produktutveckling; tält; fästsystem; Norrøna;

  Sammanfattning : Friluftskulturen är något som många nordbor håller nära hjärtat. Att ta sig ut i naturen ochutforska lokal så väl som internationell miljö är en form av hållbart resande. Med ett tält breddasdessa möjligheter och längre turer med övernattning får bättre förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Child car seat; Technology;

  Sammanfattning : Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. LÄS MER