Sökning: "Abaqus"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet Abaqus.

 1. 1. Konstruktionsanalys av lastbilsbotten : En jämförelse av stålbotten och sandwichbotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ellen Wester; Louise Stålnacke; Emma Badak; [2023]
  Nyckelord :design analysis; bottom structure; sandwich structure; FE- analysis; truck body work; FEM; konstruktionsanalys; bottenkonstruktion; sandwichkonstruktion; FE- analys; lastbilspåbyggnation; FEM;

  Sammanfattning : The structure and design of truck body work can look in several different ways. SpecialKarosser AB is one of the leading companies in Scandinavia when it comes to specially adapted truck body work. The body works are designed to carry different types of loads. LÄS MER

 2. 2. Sammanfogningsmetoder för metallprofiler - lådor och ramar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Björn Rehnberg; Vincent Vallin Sälle; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Joining of materials is a very popular area of research, as a result of its central role within modern industry. The automotive industry has seen an increase in demand for joining methods that can contribute to weight reduction and meet the criteria for strength, while co-existing with goals set for sustainable development for the future. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av materialsluss för maskinceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Oskar Johansson; Jonathan Kull Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept av en materialsluss i samarbete med Elektroautomatik. Under arbetet genomfördes datainsamling i syfte att ta fram en kravspecifikation följt av konceptgenerering och konceptutveckling. LÄS MER

 4. 4. Validation of Finite Element Model of a Tetra Pak Package

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Warsame Mohamed Ali; Abdullahi Abdi Hashi; [2023]
  Nyckelord :Abaqus; HDPE; Package testing; Validation; Abaqus; HDPE; Pakettestning; Validering;

  Sammanfattning : There is a high dependency on accurate finite element models in the packaging industry for concept selection, design and virtual validation of packages. One of themost used materials for these packages is High-Density Polyethylene (HDPE). Thismaterial is highly anisotropic, strain rate dependent and has different behavior intension and compression. LÄS MER

 5. 5. Plastic deformation of hot riveted joints acting in shear

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Victor Gard; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A popular way to maintain old rivet connections is to reuse the old connection and replace the old rivets with high grade steel bolts. In doing so the behavior of the joint can change due to the new geometry, where a gap between the new bolt and the rivet hole emerges. LÄS MER