Sökning: "dog"

Visar resultat 1 - 5 av 923 uppsatser innehållade ordet dog.

 1. 1. Hur hundköttsfrågan och hundfestivaler framställs i Folkets dagblad - en jämförelse mellan år 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Schultz; [2020]
  Nyckelord :Folkets dagblad - Kina - Hundkött - Hundfestival – Yulin - Attityd – Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys - Jämförelseanalys – Diskursanalys;

  Sammanfattning : Abstract The dog meat eating custom has been a tradition in China since several hundred years. Nowadays this practise is discussed and questioned in Chinese society and also in Chinese social media among the public opinion. The aim of this thesis is to investigate how this topic is described in the Chinese newspaper People’s Daily. LÄS MER

 2. 2. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 3. 3. Tiden läker inte alla sår : En litteraturstudie om patienters upplevelser av livet efter ett livshotande trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henrietta Ottosson; Ebba Sjösten; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Eftervård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är ett globalt folkhälsoproblem. Av de 55 miljoner människor som avled år 2013, dog 4,8 miljoner av trauma. Världens sjukvårdsresurser vid trauma är inte jämnt fördelade, likaså överlevnadschanserna efter att ha varit med om ett trauma. LÄS MER

 4. 4. ”A small pet animal is often an excellent companion” : Vårdhund på särskilda boenden för äldre – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Helena Lodin; [2020]
  Nyckelord :animal assisted therapy; dog; elderly; nursing home; pet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är en stor heterogen grupp i behov av vårdinsatser och ett antal äldre bor idag på särskilda boenden. Det är vanligt förekommande med fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet samt bristande social interaktion på särskilda boenden för äldre. LÄS MER

 5. 5. I sommar går jag till Frälsaren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2019-04-09]
  Nyckelord :Moravian; Memoirs; Children; Narration;

  Sammanfattning : Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, vilket är biografiska eller självbiografiska texter som läses upp vid i första hand begravningen, i syfte att bevara minnet av den avlidne. LÄS MER