Sökning: "dog"

Visar resultat 1 - 5 av 1252 uppsatser innehållade ordet dog.

 1. 1. Relationship between Fatigue Properties and Surface Treatment of Aluminum Alloy

  H-uppsats,

  Författare :Umair Ali Khan; Soroosh Zahedi; [2023-09-14]
  Nyckelord :Corrosion resistance; Fatigue; Aluminium alloys; HPDC; PMC; Sheet Metal; Anodization Molding; Casting;

  Sammanfattning : Corrosion has posed a significant challenge within the maritime sector for numerousyears. In the 21st century, bolstering the corrosion resistance of alloys, particularlyaluminum alloys, has become paramount. Aluminum alloys find widespread use inpropulsion systems, boat hulls, and cargo vessels. LÄS MER

 2. 2. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Rooth; [2023]
  Nyckelord :Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie kring snabb-fästen för skärutrustning till en motorsåg

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Emil Gustafsson; Marcus Wallén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes a thesis project together with Husqvarna Group at the Advanced Development Handheld department. The aim of the project was to develop a prototype for a more efficient rapid bar exchange for one of Husqvarnas chainsaws. The reason for this is that the current design for changing the bar and chain is time consuming. LÄS MER

 4. 4. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER

 5. 5. Tandstensborttagning med ultraljudstandborste : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Dolfei; Molly Lavesson; [2023]
  Nyckelord :CleanyTeeth; emmi-pet; hund; munhälsa; plack; parodontal sjukdom; tand; tandborstning; tandsten; tandvård; veterinärmedicinsk tandvård;

  Sammanfattning : Tandsten är ett vanligt förekommande problem hos våra hundar. Tandsten i sig är inte patologiskt men främjar fortsatt tillväxt av plack och bakterier vilket kan leda till parodontal sjukdom. LÄS MER