Sökning: "reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet reproduktion.

 1. 1. Samhällskunskapens relevans och meningsfullhet med inriktning mot åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Schäder; [2020]
  Nyckelord :deliberativ undervisning; meningsfullhet; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka relevant forskning inom samhällsämnets innehåll, didaktik och metoder för att svara på frågan vad forskning säger om hur undervisning i samhällskunskapsämnet kan vara meningsfull och relevant för eleverna. Med hjälp av databaserna MUEP, SwePub samt sökningar på Skolforskningsinstitutet, skolporten. LÄS MER

 2. 2. Variation i blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) tillväxt och fenologi i dess invasiva utbredningsområde i Europa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Kaukoranta; [2020]
  Nyckelord :Lupinus polyphyllus; large-leaved lupin; garden lupin; garden lupine; lupine; invasive alien species; spread; management; road verge; species rich road verge; global warming; biomass; phenology; biodiversity; Lupinus polyphyllus; blomsterlupin; lupin; invasiva arter; invasiva främmande arter; spridning; bekämpning; vägkant; artrik vägkant; global uppvärmning; biomassa; fenologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Den invasiva blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) spridning i Sverige är ett hot mot många inhemska växtarters överlevnad. Det är oklart hur den pågående globala uppvärmningen kan komma påverka artens invasionsframgångar. LÄS MER

 3. 3. Det obekväma samtalet : en litteraturöversikt om sjuksköterskors kommunikation kring sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Löfstedt; Elin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sexualitet; kommunikation; sjuksköterska-patientrelationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa som innefattar allt från kön och könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualitet i relation till hälsa, alltså sexuell hälsa, är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Offer eller förövare? -En multimodal kritisk diskursanalys av representationerna av anklagelserna och de socialaaktörerna i Uppdrag Gransknings avsnitt “#metoo och Fredrik Virtanen”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Benvenuto; Sara Borg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; Rape myths; granskande journalistik; representation; sexualbrott; Uppdrag granskning;

  Sammanfattning : Som följd av mediernas felaktiga publiceringar av anklagelser mot Fredrik Virtanen under metoo-hösten 2017, gjorde Uppdrag granskning ett program där de granskade mediernaspubliceringar, som mötte stor kritik. Kritiken väckte vårt forskningsintresse för att genomföradenna studie. LÄS MER