Sökning: "psychosocial work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade orden psychosocial work environment.

 1. 1. Krav och resurser som underlättar respektive försvårar arbetet för skötare och sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Larsson; Ella Vikman; [2023]
  Nyckelord :Job demands- resources model; psychiatric care; work conditions; exposure to violence; stress; psychosocial environment;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att arbetsförhållandena för anställda inom psykiatrisk vård i Sverige har tydliga brister. Utifrån krav- och resursmodellen undersöktes hur krav respektive resurser påverkar psykiatripersonals arbetstillfredsställelse och arbetshälsa. LÄS MER

 2. 2. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa – en samhällsfråga, en arbetsgivarfråga eller en fråga för arbetstagaren? : Ersättningen av psykiska arbetsskador och regleringen av psykosocial arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Wärngren; [2023]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; socialrätt; arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; abetsskador; psykiska arbetsskador; arbetsrätt; psykisk ohälsa; arbetsrelaterad psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sociala hierarkier - Fördelaktigt eller skadligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nina Stenholm; Hanna Norin; [2023]
  Nyckelord :Sociala hierarkier; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Sociala samspel; Socialt kapital; social hierarchies; psychosocial work environment; demand; control; social interaction; social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the connection between experienced social hierarchies and the psychosocial work environment aspects demands, control, social interaction and social capital among high school teachers in Sweden. The two research questions were: 1. LÄS MER

 5. 5. "Det som är bra för en är bra för alla" : En fallstudie av fritidshemmets arbete med elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tove Larsson; Hanna Melcherson; [2023]
  Nyckelord :Relationships; inclusivity; adaptions; leisure-time centers; conditions; Relationer; inkludering; anpassningar; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Begreppet inkludering är inte något som lyfts ordagrant i läroplanen. Trots detta kan man förstå läroplanens formuleringar som att personalen i skolan ska utgå från ett förhållningssätt som syftar till att inkludera alla elever. LÄS MER