Sökning: "psychosocial work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden psychosocial work environment.

 1. 1. ATT VÅRDA PATIENTER MED KRONISK HJÄRTSVIKT OCH SAMTIDIG DEPRESSION.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merit Chidison; [2021-03-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; depression; Vård vid depression i samband med kronisk hjärtsvikt; sjuksköterskans roll; Patientens upplevelse; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Depression can worsen the heart failure condition if action is not taken immediately. The nurse in a somatic care unit meets with different patients who have different other underlying illnesses. This can place demands on the nurse’s skill and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för säker vård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Brundin; Madelene Revelj; [2021]
  Nyckelord :literature review; registered nurses experience; safe care; work environment; arbetsmiljö; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenheter; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom EU år 2020 uppskattades det finnas en brist på 970 000 hälso- och sjukvårdspersonal. Samtidigt rapporteras vårdskador som hade kunnat undvikas drabba 93 000–98 000 patienter varje år. Sjuksköterskor rapporterar att omvårdnad uteblir på grund av tidsbrist relaterat till hög arbetsbelastning och låg bemanning. LÄS MER

 3. 3. Distansarbete - under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Layla Noroozy; Loucine Hakopian; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.;

  Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de anställda. LÄS MER

 4. 4. Hur distansarbetare upplever arbetsmiljön och balansen mellan arbetsliv och privatliv under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Bjurling Lindqvist; Caroline Enderberg; [2021]
  Nyckelord :Telework; physical work environment; psychosocial work environment; Work-Life Balance; covid-19-pandemic; Distansarbete; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; balans mellan arbetsliv och privatliv; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur distansarbetare upplever förändringar i den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön under covid-19-pandemin, med ett särskilt fokus på förändringar i balansen mellan arbetsliv och privatliv. Studien är baserad på kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Integrering av kontorsarbetsplatsen i framtidens bostäder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emilia Karlsson; Ellinor Håkansson; [2021]
  Nyckelord :hemmakontor; distansarbete; covid-19; flexibilitet; kontorsarbetsplats; hållbara bostäder; framtida bostäder;

  Sammanfattning : Since the pandemic of Covid-19 began in the spring of 2020 the Swedish Health Agency has recommended companies and organizations to let their employees work from home as much as possible. The rapid transition has developed many companies working methods and a new digital era in working life has begun. LÄS MER