Sökning: "Asylum"

Visar resultat 1 - 5 av 795 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 1. Biopolitical bodies at the Greek-Turkish border

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Giorgos Litsis; [2020]
  Nyckelord :Biopolitics; state of exception; bare life; homo sacer; borders;

  Sammanfattning : On 27 February 2020, Erdogan announced that he would open the Turkish border, allowing refugees to cross into Europe. Greece’s response was the deployment of military forces and the suspension of asylum applications. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplats först - En studie om en kommuns etableringsarbete med ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marcela Delfino; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; unaccompanied - children; social work with asylum-seeking children; street-level bureaucrats; social work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how a small town in Sweden worked with unaccompanied asylum-seeking adolescents. More specifically on how the municipality of the town through their professional staff and its Labor Market Department worked to establish them into the Swedish society. LÄS MER

 3. 3. "Ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande'' : En kritisk diskursanalys om Sveriges asyllagstiftning mellan 2015–2021 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mawj Abdulrahman; Thea Dahl; [2020]
  Nyckelord :Swedish temporary asylum law; migration policy; refugee crisis; social policy; critical discourse analysis; social work; Sveriges tillfälliga asyllag; migrationspolitik; flyktingkris; socialpolitik; kritisk diskursanalys; socialt arbete;

  Sammanfattning : The idea of this study is based on the legislative process of the Swedish temporary asylum law. Due to an increasing number of request for asylum in 2015, the parliament appointed a temporary asylum law to create a more restrictive migration policy. LÄS MER

 4. 4. Asylsökande i Sveriges häkten: en nödvändig säkerhetsåtgärd eller ett tecken på en crimmigration-utveckling i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anabell Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Immigrants, asylum seekers and refugees with no swedish passport or residence permit can under particular circumstances be transferred to and held in custody. For the sake of simplicity, all of the terms above will be referred to as “immigrants etc.” in this abstract. LÄS MER

 5. 5. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refouelement; extrateritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har migranter, häribland flyktingar och skyddsbehövande, gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar till Europa har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER