Sökning: "Asylum"

Visar resultat 21 - 25 av 725 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 21. Measurements of Violence : The Application of Article 15(c) of the Qualification Directive on Individuals Fleeing War & its Implications for the Rule of Law

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ellen Örneland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the application of Article 15(c) of the Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on Standards for the Qualification of Third-Country Nationals or Stateless Persons as Beneficiaries of International Protection (the Qualification Directive). It uses a concept of ‘rule of law’ theory to examine and discuss what kind of difficulties that the application of Article 15(c) poses for the rule of law. LÄS MER

 2. 22. Vägen till integration : civilsamhällets arbete med asylsökande från 2015 och framåt i Dalarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; flykting; asylsökande; civilsamhälle; social tillit; tillhörighet; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Under 2015 ställdes Sverige inför en befolkningsförändring. En av konsekvenserna av krig och konflikter runt om i världens blev att mer än hundratusen flyktingar nådde våra gränser. I kontrast till flera andra länder i Europa välkomnade Sverige många människor som senare fick ett tillfälligt hem i någon av landets kommuner. LÄS MER

 3. 23. Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Halah Al-Juboori; Naser Ismael; [2019]
  Nyckelord :Arabisktalande; Asylsökande; Irak; Kostvanor; Munhygienvanor; Nyanlända; Syrien;

  Sammanfattning : Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. LÄS MER

 4. 24. Trovärdighetsbedömningar och sexuell läggning : Metoder för att fastställa sexuell läggning och rätten till värdighet, integritet och privatliv i asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Köpsell; [2019]
  Nyckelord :Trovärdighet; sexuell läggning; trovärdighetsbedömningar; värdighet; integritet; privatliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. LÄS MER