Sökning: "Asylum"

Visar resultat 6 - 10 av 725 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 6. The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nikiforos Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate decision-making and policy implementation in the European Union, specifically regarding the Common European Asylum System (CEAS) and to compare how the political intention corresponds to the reality of its implementation, using the example of Greece. Europe’s ability to handle migration and refugee flows has been severely tested in recent years due to the large number of people fleeing wars in Central Asia and the Middle East. LÄS MER

 2. 7. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 3. 8. En icke-troendes bekännelser - En uppsats om problemen med att bevisa och bedöma den genuina övertygelsen av en icke-tro i asylprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Piironen; [2019]
  Nyckelord :Icke-tro; asyl; genuin övertygelse; förföljelse; alternativt skyddsbehov.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. The Basic Support Care When Working Towards Integration: A qualitative study on the perceptions of treatment assistants about the integration efforts performed in residential care homes of unaccompanied children and minors in Sweden post the Migration Crisis of 2015

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kevin Harryson; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied Asylum-Seeking Children; Integration; Street-level bureaucrats; Residential care homes; Treatment assistants;

  Sammanfattning : This study examines the perceptions of treatment assistants about the integration work that is aimed at integrating Unaccompanied Asylum-Seeking Children (UASC) to the Swedish society. The study also examines treatment assistants’ perceptions about the latitude within the workplace following legislative changes in 2016 and 2018. LÄS MER

 5. 10. Dehumanisation of asylum seekers : Case study of the Nauru Files

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Dehumanisation; asylum seekers; refugees; migration; Australia; politics; Nauru; offshore processing;

  Sammanfattning : In October 2016 the newspaper the Guardian published an interactive database online with classified incident reports from an Australian overseas asylum seeker processing centre on the island republic of Nauru. The incident reports describe events that occurred within the Nauru Regional Processing Centre and this collection of over 2000 documents were given the name of “Nauru Files”. LÄS MER