Sökning: "Asylum"

Visar resultat 6 - 10 av 798 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 6. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refouelement; extrateritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har migranter, häribland flyktingar och skyddsbehövande, gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar till Europa har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 2. 7. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michaela Nyholm; [2020]
  Nyckelord :socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Sammanfattning : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. LÄS MER

 3. 8. Deeming Damascus 'Safe': The Aspiration of Danish State Actors to 'Return' Syrian Nationals to the Damascus Region

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Gade Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Deportation; Governmentality; Non-Deportability; Discourse; Danish asylum policy;

  Sammanfattning : This paper examines the intensified focus on ‘return’ in Danish asylum policy and the changed approach to the assessment of revocation of residence permits and asylum claims made by Syrian nationals. The aim of the study is to understand the interplay between Danish state actors and the Refugee Appeals Board and their tactics of legitimization in adopting this new approach and rejecting asylum protection to three Syrian nationals. LÄS MER

 4. 9. Access to Social Justice: the Intersection of Homelessness and Migration in Europe. A Multiple Case Study of Italy and Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Enrico Giansanti; [2020]
  Nyckelord :Homelessness; Migrants; Refugees; Intersectionality; Scales of Justice; Redistribution; Recognition; Multiple case study; Italy; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study maps the intersection of homelessness and migration in Europe by focusing on Italy and Sweden; in the study, ‘Europe’ is defined by the Schengen Common Area Agreement, by the Common European Asylum System and by the Dublin Regulation. Using Kimberlé Crenshaw’s Intersectionality as one of its main theoretical reference points, the study argues that different dimensions of power relations may combine to create unique modes of discrimination that apply specifically to homeless migrants in Italy and Sweden. LÄS MER

 5. 10. Translating Truthfulness and Credibility: On Socio-Legal Construction of Refugee Through Language Interpretation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sümeyra Özçimen; [2020]
  Nyckelord :Refugee Determination Process; Credibility Assessment; Asylum-Seeker; Interpretation; Foucault; Truth; Salvation; Language; Interpreter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis revolves around how the truthfulness of the asylum claim is constructed within the process of refugee status determination in Sweden by focusing on the role of interpretation. The study asks what role interpretation plays in the formation of truth within the credibility assessment of asylum claims. LÄS MER