Sökning: "LGBTQ asylum seekers"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden LGBTQ asylum seekers.

 1. 1. Towards Another Closet?! The Social Integration-related Experiences of Georgian LGBTQ+ Asylum Seekers in Berlin, Germany.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tamazi Sozashvili; [2023-11-03]
  Nyckelord :LGBTQ asylum seekers; Social Integration; Intersectionality; Georgia; European Union.;

  Sammanfattning : Georgia is among the top 10 nationalities who seek asylum in the EU. Despite not existing the official statistics, LGBTQ+ individuals, too, flee from Georgia due to persecution and discrimination based on sexual orientation and gender identity. LÄS MER

 2. 2. I frontlinjebyråkraternas blickfång: En kvalitativ studie av asylsökande hbtqi-personers upplevelser av kontakten med Migrationsverkets frontlinjebyråkrater under asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amira Nebti; [2023-10-26]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; lgbtq; asylum-seekers; homonormativity; intercultural communication-skills; power dynamics;

  Sammanfattning : Due to the discrimination, and exclusion that LGBTQ-people face as well as the threat of facing criminal charges for engaging in same-sex relations in large parts of the world, many lgbtq-people are seeking refuge, primarily in Europe. Previous studies in Europe and Sweden show that many rejected asylum-cases for lgbtq-people have been due to incorrect credibility assessments. LÄS MER

 3. 3. Are We Home Yet? : An Exploration of Queer Narratives of Forced Salvadoran Migrants

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Céline Nullens; [2020]
  Nyckelord :queer asylum; LGBTQ* migrants; asylum seekers; refugees; forced migration; El Salvador; Belgium;

  Sammanfattning : This thesis explores how LGBTQ*-Salvadoran applicants for international protection experience the influence of their own sexual orientation and gender identities in relation to the underlying motives behind their migration. In addition, it intends to draw some conclusions from the respondents' statements, gained insights from observations and what was found in literature. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbrist eller värderingstvist? : Den romantiska liberalismens frihetsideal i ett urval västerländska länders asylprövning då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som asylskäl.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stella Ezimoha; [2020]
  Nyckelord :Asylum law; refugee; credibility assessment; ideology; freedom ideals; liberalism; romantic liberalism; enlightenment liberalism; lgbtq ; sexual orientation; gender identity; positive freedom; diversity; human rights; identity politics; western; self-expression; Isaiah Berlin; Gina Gustavsson; Asylrätt; flykting; trovärdighetsbedömning; ideologi; frihetsideal; liberalism; romantisk liberalism; upplysningsliberalism; hbtq ; sexuell läggning; könsidentitet; positiv frihet; mångfald; mänskliga rättigheter; identitetspolitik; västerländsk; självuttryck; Isaiah Berlin; Gina Gustavsson;

  Sammanfattning : Då asylsökande åberopar sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl, är den egna berättelsen inte sällan den enda bevisning som finns att tillgå. Detta innebär att trovärdigheten i den asylsökandes framförande av sin berättelse tillmäts stor vikt. LÄS MER

 5. 5. Queer Migration Perspectives: Identity construction and experiences of social inclusion and exclusion of LGBTQ refugees in Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Zoe Korten; [2019]
  Nyckelord :Migration; Queer; LGBTQ; Refugee; Sweden; Inclusion; Exclusion; Identity; Qualitative;

  Sammanfattning : Research within the field of migration studies has become increasingly interested in asylum seekers and refugees over that last decade. However, there is a large gap in migration literature regarding LGBTQ migrants and LGBTQ asylum seekers and refugees in general. LÄS MER