Sökning: "gender identity"

Visar resultat 1 - 5 av 1032 uppsatser innehållade orden gender identity.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Becoming a Woman Through Tomboyism : A Qualitative Study of the Female Gender Identity of the Tomboy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Alvemark; [2021]
  Nyckelord :tomboy; gender identity; social psychology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the female gender identity generally known as the tomboy – a non-marginal gender identity. As a result of the non-marginality and complexity of this gender identity research on the subject is sparse. Moreover, previous research has not shown a limitation of tomboyism to homosexuality. LÄS MER

 3. 3. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 4. 4. Flickor med ADHD - en kvalitativ studie utifrån unga kvinnors återberättelser av sina identiteter i relation till rollförväntningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Tyft; Tove von Gertten; [2021]
  Nyckelord :ADHD; women; girls; identity; gender; stigma; social work; school; role expectations; gender norms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how women with an ADHD diagnosis, who were diagnosed in the ages between 12-17, see their own experiences and identities in relation to role expectations of females. The ambition is to bring light to the stories of women, who have been in the shadow of the stereotypical ADHD man in society as well as in studies. LÄS MER

 5. 5. Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Micaela Roos-Larson; Vicktoria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Packaging design; graphic design; gender; norm; gender coding; gender identity; stereotype; gender neutral; Förpackningsdesign; grafisk design; genus; norm; könsnorm; könsidentitet; stereotyp; könsneutral;

  Sammanfattning : Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. LÄS MER