Sökning: "rashygien"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet rashygien.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. The Tales of Interracial Relationships - How Interracial Couples in Sweden Experience Being Treated in Everyday Life

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tania Njoki Karanja; [2019]
  Nyckelord :Couples; Ethnicity; Interracial dating; Interracial marriage; Race; Racialization; Sexuality;

  Sammanfattning : Rasideologier och tankar om rashygien är något som präglat svensk historia sedan andra världskriget. Begreppet ras har varit, och är fortfarande idag ett kontroversiellt ämne i Sverige, och har såväl i den akademiska världen som i dagligt tal kommit att bytas ut mot begreppet etnicitet. LÄS MER

 3. 3. Rasbiologins offer : En kritisk diskursanalys om rasbiologins uppkomst och påverkan

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Lynhagen; [2019]
  Nyckelord :eugenics; deviant behavior; sterilization; discourse analysis; retard; rashygien; avvikande beteende; sterilisering; diskursanalys; sinnesslö;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate how racial biology gained its foothold in the Swedish welfare society, the consequences it entailed and how to motivate sanctions against individuals who were considered to deviate from the norm. In order to investigate these issues, I have used discourse analysis as a method. LÄS MER

 4. 4. Förändring behövs i min samtid! : En undersökning av Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sexualpolitik; Johan Almkvist; folkhälsa; socialhygien; rashygien; samlevnad; sexualliv; 1940-tal; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats ges en analys av läkaren Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. Skriften publicerades 1942, under en tid av stora förändringar inom sexualpolitiken i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att ställa ut folk : Rasbiologi på Stockholmsutställningen 1930

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Wendt; [2017]
  Nyckelord :museologi; Stockholmsutställningen; Stockholmsutställningen 1930; Svea Rike; Stockholm; 1930; Herman Lundborg; rasbiologi; rashygien; folkhemmet; queerteori; funktionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER