Sökning: "kolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet kolonialism.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 3. 3. Svenska musikläroböckers koloniala arv : ”vi” och ”de” i musikläroböcker för svensk grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emelie Hartikka; [2019]
  Nyckelord :kolonialism; läroböcker; läromedel; musikpedagogik; postkolonialism;

  Sammanfattning : This literature analysis aims to explore the colonial heritage of textbooks meant for teaching music in Swedish grade schools. The books analysed were released between 1969 and 2018 and range from pure songbooks, pure textbooks to teacher guides. LÄS MER

 4. 4. ”We all, white or black, are men” : Underdåniga ansökningar från den svenska kolonin S:t Barthélemy 1820-1839

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mats Hellmark; [2019]
  Nyckelord :Kolonialism; S:t Barthélemy; politisk kultur; Underdåniga ansökningar; suppliker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "They said I was not like that" : En intersektionell karaktärsanalys av Mary i Doris Lessings The Grass is Singing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Beatriz Carlsson Pecharromán; [2019]
  Nyckelord :postkolonialism; intersektionalitet; karaktärsanalys; kolonialism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER