Sökning: "kolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet kolonialism.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 3. 3. Ett urfolk i minoritetspolitiken - Samisk opposition i revideringen av Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Samer; diskursteori; intern kolonialism; urfolk; minoritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a discourse analysis focused on the revise of the swedish minority law (SFS 2009:724) that began with a committee directive in 2016 and resulted in a change of the law in January 2019. The purpose of the analysis is to examine whether an ongoing conflict surrounding the indigenous people Saami and their position as a minority in Sweden takes place in the revise, and if so, how the Sami resistance is manifested. LÄS MER

 4. 4. Den koloniala erfarenheten i svenska och danska läroböcker: Tysthet eller imperium, rasism eller vänner : En kvalitativ läromedelsanalys med utgångspunkt i hermeneutiken och den komparativa metoden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/HistoriaSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :History; textbook; Denmark; Sweden; culture; colonialism; Historia; läroböcker; Danmark; Sverige; kolonialism; kulturarv; koloniala arvet; Historiekanon; Samer; Inuiter; Sápmi; lappmarkerna; Grönland;

  Sammanfattning : The purpose ofthis study is to examine how Sweden and Denmark explain their colonial experience in textbooks. A comparison will be made between Sweden’s colonization of Sápmi and treatment of Samer, and Denmark’s colonization of Greenland and treatment of Innuits. LÄS MER

 5. 5. Svenska musikläroböckers koloniala arv : ”vi” och ”de” i musikläroböcker för svensk grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emelie Hartikka; [2019]
  Nyckelord :kolonialism; läroböcker; läromedel; musikpedagogik; postkolonialism;

  Sammanfattning : This literature analysis aims to explore the colonial heritage of textbooks meant for teaching music in Swedish grade schools. The books analysed were released between 1969 and 2018 and range from pure songbooks, pure textbooks to teacher guides. LÄS MER