Sökning: "kolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet kolonialism.

 1. 1. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER

 2. 2. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 3. 3. Real & Imagined Foundational Narratives in the Context of Colonialism - Resurfacing Through A Phenomenological Separation of Body & Skin

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carin Susanne Margareta Lindberg; [2020]
  Nyckelord :academia; colonialism; grafting; imaginary; indigenous; knowledge; nation-building; overing; phenomenology; skin;

  Sammanfattning : Denna artikel försöker utveckla Sara Ahmeds forskning om fenomenologi för att inkludera en fenomenologisk separation av kropp och hud för att förstå pågående kolonialism i Australien/Country. Det hävdas att kolonisatörens misstro till den koloniserade personens kunskapsproduktionen har lett till att kolonisatören har skapat en imaginär grundläggande nationsberättelse. LÄS MER

 4. 4. Ethical perspectives and cultural differences regarding repatriation and management of human skeletal remains : Rapa Nui case study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Repatriation; ethics; Indigenous; Rapa Nui; and post-colonialism; Repatriering; etik; Ursprungsbefolkning; Rapa Nui och post-kolonialism;

  Sammanfattning : Rapa Nui (Easter Island) is an island in the Pacific Ocean which has been colonised over a long period of time. Colonisers have exploited the island through looting and trading Rapanui (the Indigenous people) human skeletal remains. LÄS MER

 5. 5. Cowlonialism : Colonialism, cattle and landscapes in 16th century New Spain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Franklin de Jesús Martínez Martínez; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cattle are not endemic to the American continent. Nevertheless, they are present and thrive in many landscapes, all the way from Canada to Argentina. LÄS MER