Sökning: "grön vätgas"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden grön vätgas.

 1. 1. Framtida scenarier för grön vätgasproduktion i Uddevalla : Potential för vätgasproduktion från överskott av solel i Uddevalla hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Eliasson; Tarek Aaraichi; [2022]
  Nyckelord :Vätgas; elektrolysör; PEM; Alkalisk; grön vätgas; överskottsproduktion;

  Sammanfattning : As a result of the Paris Agreement goals of reducing emissions by the year 2050, pressure is put on Europe to implement energy transition policies and strategies. Sweden has been one of the pioneers in clean energy with its sustainable energy mix based on renewables. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Infrastructure Investment for Decarbonization of Public Buses Through Electricity and Hydrogen : The Case Study of Umeå

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maria Inês Rocha Jacob; [2022]
  Nyckelord :Electric buses; fuel cell buses; renewable energy sources; green hydrogen; EV charging stations; hydrogen refuelling stations; Sweden; Elbussar; bränslecellsbussar; förnybara energikällor; grön vätgas; laddningsstationer för elfordon; tankstationer för vätgas; Sverige;

  Sammanfattning : Battery electric vehicles and fuel cell vehicles, i.e. hydrogen vehicles, are promising alternatives to internal combustion engine vehicles to reduce GHG emissions from the transport sector. EV charging and hydrogen refuelling infrastructure is crucial to the deployment of alternative fuels in transport. LÄS MER

 3. 3. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 4. 4. Nulägesrapport i Sverige av grön vätgas som energilagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mikael Jeansson; Marcus Öggesjö; [2021]
  Nyckelord :Grön vätgas; Energilagring; Självförsörjning; Förnybar energi;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att elproduktionen till år 2040 skall vara helt förnybar. Detta kan göras med att lagra grön vätgas, med grön innebär det att vätgasen är producerad från en förnybar energikälla. LÄS MER

 5. 5. System analysis of a fossil free steel manufacturing plant powered by an offshore wind power farm

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Felix Vedin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Major changes are taking place in the Sweden’s electricity system and steel industry. Through political agreements, the current government has set national goals of 100% renewable electricity generation and a net zero GHG emissions industry by 2040. This will be achieved by increasing renewable power generation, mainly wind power. LÄS MER